Αρχική > Tags > Συναξάρι Βίοι Αγίων

Συναξάρι Βίοι Αγίων

Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου


Ὁ ἅγιος Γεώργιος, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορτάζει αὐτές τίς ἡμέρες ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, εἶναι πρότυπο ἀρετῆς καί ἀνδρείας.
Στέκομαι μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καί παρατηρῶ τόν ἀήττητο καβαλάρη. Ἡ ματιά μου ἑλκύεται ἀπό τό ἔντονο χρῶμα πού κυριαρχεῖ στήν εἰκόνα. Τό κόκκινο. Και ὅπως συμβαίνει συχνά στή βυζαντινή τέχνη, ὅπου ἡ καλλιτεχνική ἔκφραση συναντᾶ τη συμβολική «γλώσσα» τῶν χρωμάτων...

ο Βίος της Αγίας Φιλοθέης

Η σπουδή του βίου των νεομαρτύρων αποτελεί για κάθε άνθρωπο μάθημα ζωής, πηγή έμπνευσης και ζωντανή δημιουργική πίστη και πορεία. Η μελέτη του βίου της Κυράς των Αθηνών, της Αγίας Φιλοθέης, μας καταδεικνύει περίτρανα τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να στηρίξει μια ολόκληρη πολιτεία. Ο καημός της ήταν η ανάδειξη και καλλιέργεια της παιδείας.

Ο Άγιος Χαράλαμπος

Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές».

Η ευχαριστιακή ενότητα της Εκκλησίας κατά τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο

Όπως αναφέρει το Συναξάρι της 29ης Ιανουαρίου, «τῷ αὐτῷ μηνἰ, Ἰανουαρίῳ 29η ἡ Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου».

Πέρασε ένας και πλέον μήνας από την ημέρα που η αγία µας Εκκλησία γιόρτασε τη μνήμη του αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου, (20 Δεκεμβρίου) και τώρα έφθασε η στιγμή να εορτάσει την ανακομιδή των σεπτών του λειψάνων...

Οι Τρείς Ιεράρχες

Αφού εόρτασε τον καθένα χωριστά μέσα στο μήνα Ιανουάριο, ή Εκ­κλησία εορτάζει σήμερα μαζί καί τούς τρεις μεγάλους Ιεράρχας καί οικουμε­νικούς Διδασκάλους, «Βασίλειον τον Μέγαν καί τον Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τώ κλείνω Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι». Συγχρόνως καί ή Ελληνική Παι­δεία τιμά τούς προστάτες των Ελληνι­κών γραμμάτων, γιατί στο εργο των Τριών Ιεραρχών, περισσότερο παρά στούς άλλους Πατέρας τής Εκκλησίας, έχουν συζευχθή αρμονικά ή υγιής έλληνική σκέ­ψη καί τό καθαρό χριστιανικό πνεύμα.

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ζώμεν επί της γης και δεν βλέπομεν τον Θεόν, ουδέ δυνάμεθα να ίδωμεν Αυτόν. Αλλ’ εάν το Πνεύμα το Άγιον έλθη εις την ψυχήν, τότε θα ίδωμεν τον Θεόν, ως είδεν Αυτόν ο Πρωτομάρτυς Στέφανος. Η ψυχή και ο νους Πνεύματι Αγίω αναγνωρίζουν αμέσως ότι Αυτός είναι ο Κύριος.Ούτως ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος Πνεύματι Αγίω ανεγνώρισεν εις το μικρόν βρέφος τον Κύριον, και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δια Πνεύματος Αγίου ωσαύτως εγνώρισε τον Κύριον και υπέδειξεν Αυτόν εις τον λαόν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ένας βοσκός προβάτων αναδεικνύεται ένθερμος ομολογητής πίστεως και ένδοξος μάρτυς Χριστού

Μέσα στο πολυάριθμο νέφος των μαρτύρων, που θυσιάστηκαν εκούσια για την αγάπη του Χριστού και που όλοι μαζί συνεφραίνονται στην άρρητη ομορφιά του Παραδείσου στον Ουρανό, ξεχωρίζει και ένας ένδοξος μάρτυς του 3ου μ.Χ. αιώνα από τα Μύρα της Λυκίας της Μικράς Ασίας. Ο λόγος για τον Άγιο ένδοξο μάρτυρα Θεμιστοκλή, που το βιοποριστικό του επάγγελμα ήταν βοσκός προβάτων, αλλά δεχόμενος τα νάματα της πίστεως από τους ευσεβείς γονείς του, βίωσε τις αλήθειες του Ευαγγελίου του Χριστού και αναδείχθηκε αργότερα ένθερμος ομολογητής της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό.

Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2o αιώνα μ. Χ. στην Ελλάδα (κατά άλλους στην Ρώμη) από πλούσιους γονείς. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίνος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία (της Ευανθίας γόνος, στιχηρό Εσπερινού) η οποία έγινε χριστιανή ακούοντας το κήρυγμα από μαθητές του Απ. Παύλου.

Η σύλληψη της Αγίας Άννας

Στις 9 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άννης, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Κύριος μας, προετοιμάζοντας την επίγεια κατοικία Του, έστειλε άγγελο στο ταπεινό ζεύγος Ιωακείμ και Άννα για να προμηνύσει τη γέννηση της Αγίας Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε με θαυματουργό τρόπο, σύμφωνα με τις χριστιανικές παραδόσεις και με τον τρόπο αυτό ο Θεός χάρισε στον Ιωακείμ και στην Άννα την Υπεραγία Θεοτόκο, μέσω της οποίας έμελλε να αποκτήσει σάρκα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός...

Θαυμαστά και διδακτικά περιστατικά

Προηγουμένως σας είπα ότι, αν μας μείνει καιρός, θα αναφέρω μερικά περιστατικά από την θαυμαστή ζωή του Αγίου Σάββα. Κάποια φορά λοιπόν, σύμφωνα με το συναξάρι, ο Άγιος Σάββας μαζί μ' έναν άλλο μοναχό βρισκόταν στην έρημο, τα πρώτα έτη της αναχώρησης. Εκεί λοιπόν πέρασαν κάποιοι βάρβαροι, κακόγνωμοι και δύστροποι άνθρωποι, που είχαν σχεδιάσει να τους θανατώσουν και τους δύο, τον Άγιο Σάββα και το συμμοναστή του, τον Άνθο...

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC