Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

-Γέροντα, όταν κάνω ένα καλό, λυπάμαι, αν δεν το αναγνωρίσουν οι άλλοι...

-Γέροντα, στενοχωριέμαι, όταν οι άλλοι δέν έχουν καλή γνώμη γιά μένα.
-Καλά πού μου το είπες! Άπό σήμερα θά κάνω ευχή οί άλλοι νά μήν έχουν ποτέ καλή γνώμη γιά σένα, γιατί αυτό σέ συμφέρει, καλό μου παιδί. Οικονομάει ό Θεός νά μας αδικήσουν οί άνθρωποι ή νά μας πουν καμμιά κουβέντα, γιά νά εξοφλήσουμε μερικές αμαρτίες μας ή γιά νά αποταμιεύσουμε κάτι στην άλλη ζωή.

Άγιος Πορφύριος: «Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής»

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα. Να πετάει μες στ’ άπειρο, μες στ’ άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή.
Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι! Πρέπει να πονάς. Ν’ αγαπάς και να πονάς. Να πονάς γι’ αυτόν που αγαπάς. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο.

Η μάχη των μαχών...

Είπε γέρων: «σε όλη μου τη ζωή πάλεψα για να σώσω τον εαυτό μου από τον εαυτό μου». Αν το καλοσκεφτούμε θα δούμε τελικά πως ο μόνος μας εχθρός, ο μόνος που μπορεί να μας βλάψει είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
Τι ειρωνία! Όσο νωρίτερα όμως το αντιληφθούμε αυτό τόσο το καλύτερο γιατί έτσι θα γλιτώσουμε πολύ πόνο και ταλαιπωρία.

Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή μετάνοια... (Γέροντας Θαδδαῖος)

Ἔχουμε ἀνάγκη νά μετανοήσουμε καί νά ἀλλάξουμε τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας.
Ἡ μετάνοια δέν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι πᾶμε στόν ἱερέα καί ἐξομολογούμαστε· ἡ ψυχή πρέπει νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό ὅλους αὐτούς τούς λογισμούς καί τή μελαγχολία, πού μᾶς ἔχει ὑπερκεράσει λόγῳ τῶν στρεβλῶν μας κατευθύνσεων.

Ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς κοντὰ στὸν Κύριο (Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ)

«Ὅσο καί ν’ ἀναζητᾶς ἀνάπαυσι καὶ παρηγοριὰ σ’ αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμο δὲν θὰ τὴν βρῆς. Τὴν εἰρήνη καὶ τὴν παρηγοριὰ μπορεῖ νὰ τὴ δώση στὴν ψυχὴ μόνον ὁ Κύριος, μὲ τὴ χάρι Του, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, Εἰρήνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» (Ἴω. 14. 27).
Σκέψου, ποῦ καὶ σὲ ποιὰ γήινη ἀπόλαυσι θὰ βρῆς τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀνάπαυσι; Ποῦ θὰ βρῆς τὴν ἐσωτερικὴ γαλήνη καὶ τὴ μόνιμη χαρά;

Για μια αρμονική οικογένεια: Στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού (Άγιος Παΐσιος)

Μια μέρα ήρθε στο Καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, γιατί δεν συμφωνεί με την γυναίκα του. Είδα όμως ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του, και δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Πάρε δυό σανίδες απλάνιστες.

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: «Να βλέπεις τους άλλους ως αγίους»

Πολλοί πλησίαζαν τον Γέροντα για να λύσουν τις πνευματικές απορίες τους. Ιδιαίτερα οι μοναχοί έθεταν το θέμα των σχέσεών τους με τον Γέροντα και τους παραδελφούς τους. Στην σημερινή εποχή πλήθυνε το δικαίωμα και ο αυταρχισμός. Η νέα γενιά ζει μέσα σε ένα κοσμικό περιβάλλον, που συνεχώς εξαπλώνεται και που διέκοψε την επαφή και συνύπαρξη με την παλαιά γενεά.

Τά δάκρυα τῆς προσευχῆς...!

Νά διαβάζετε άπό τά Βιβλία τῆς Έκκλησίας άλλά ένίοτε άφήνετέ τα καί δι΄ όλίγον μιλήσατε καί μόνοι σας είς τόν Χριστό μας! Άπλά καί άπό τήν καρδιά σας, πεῖτε Του σάν νά Τόν βλέπατε μπροστά σας:
«Πατέρα μου, ἔσφαλλα, δέν πέρασα τήν ήμέρα μου πνευματικά, άλλά μέ κοσμικά πράγματα, είχα τόσες άδυναμίες καί πτώσεις... Συγχώρεσέ με Κύριε!»

Θέλει νά Τόν ζητᾶμε...!

Θέλει νά Τοῦ μιλᾶμε ό Χριστός μας, ὅχι νά λέμε ἔνα ξερό «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ έλέησόν με», θέλει νά Τοῦ λέμε λόγια νά μᾶς σώσει!
Ήταν μία κοπέλα, μοῦ τηλεφώνησε προχθές καί μοῦ λέει ὅτι πέρσι ήταν κατάκοιτη. Ούτε άπό δώ γυρνοῦσε ούτε άπό κεῖ, είχε πάθει έγκεφαλικό. Άλλά τήν εύχούλα δέν τήν ἂφηνε «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ έλέησόν με» καί «Ύπεραγία Θεοτόκε βοήθει μοι»...

Ἡ στεναχώρια εἶναι ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ (Ὁσίου Πορφυρίου)

Ἡ ζωὴ ποῦ μᾶς χαρίστηκε δὲν πρέπει νὰ σπαταλᾶτε σὲ στεναχώρια ἀλλὰ σὲ δράσεις γιὰ νὰ βελτιωθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή μας. Ὅλα τὰ δυσάρεστα, ποὺ μένουν μέσα στὴν ψυχή σας καὶ φέρνουν ἄγχος, μποροῦν νὰ γίνουν ἀφορμὴ γιὰ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ παύσουν νὰ σᾶς καταπονοῦν. Νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC