Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

Γέρων Θαδδαίος: Ηρεμία, θλίψη και η κατάσταση στην οποία όταν βρίσκεσαι λαμβάνεις θεία αποκάλυψη

Για τις καταστάσεις της ψυχής
Για να φυλαχθεί η ηρεμία της ψυχής, πρέπει να απομακρύνουμε την οκνηρία, πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε χαρούμενο πνεύμα και όχι θλιμμένο, πρέπει να μην κατακρίνουμε και με σιωπή να φυλάσσουμε την ηρεμία της ψυχής.

Τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτός ο καιρός; …

“Όλοι θέλετε παιδιά με ανατροφή,λίγοι όμως από εσάς τα διαπαιδαγωγείτε, γιατί λίγοι καταλαβαίνετε τι είδους πνεύμα χρειάζεται αυτός ο καιρός.
Είναι κορεσμένος αυτός ο καιρός με το πνεύμα της τεχνικής, με το πνεύμα της εγωιστικής επανάστασης, με το πνεύμα του χλιαρού ανθρωπισμού,των ημιμέτρων και της μυστικής συμφωνίας με το κακό.
Ένα καινούριο πνεύμα χρειάζεται, πνεύμα θαρραλέας επανάστασης εναντίον του κακού, εμπνευσμένης με το πνεύμα του Θεού.

Τό πάντερπνο Ὄνομα τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ...!

"Τό νά ἐντυπώσεις στήν καρδιά ἑ­νός παιδιοῦ τό πάντερπνο Ὄνομα τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνώτερο ἀπ’ ὅλα τά σταυρουδάκια καί ὅλες τίς είκονίτσες πού θά τοῦ χάριζες!"

Ὁσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα

Να δοξάζεις τον Θεό και να Τον ευχαριστείς πριν πέσει το σκοτάδι στη ζωή σου

Βλέπεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και ακόμα βεβαιώνεις πως την ευτυχία σου την έφτιαξες μόνος σου, χωρίς τον Θεό και τους ανθρώπους. Γι’ αυτό απωθείς την άποψη που πρεσβεύουμε, ότι δηλαδή κάθε άνθρωπος χρωστά προσευχή στον Θεό και ελεημοσύνη στον πλησίον του. «Ούτε προσευχές στον Θεό ούτε ελεημοσύνη στον πλησίον», λες και μ’ αυτό τείνεις να θεωρείς τον εαυτό σου...

Ὅταν κάποιος μοιράζεται...!

Ὁ Θεός κάνει θαύματα ὅταν κάποιος μοιράζεται μέ τήν καρδιά του τόν πόνο τοῦ ἄλλου!

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια...!

Ό Χριστός έκανε καί τά θαύματα, γιά νά δείξει στούς άνθρώπους ότι όλα μπορεί νά τά κάνει. Καί νά πιστέψουν οί άνθρωποι! Τό νά παραδοθείς όμως στό θέλημα τού Θεοῦ χωρίς ύπολογισμούς καί ύστεροβουλία, χωρίς άγχος καί άμφιβολία ή έπιφυλάξεις, αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια! († π. Συμεών Κραγιόπουλος)

Το κλειδί...

Το όλο ζήτημα είναι, να μας «ανοίξει» ο Χριστός τον νου.
Αλλά για να τον ανοίξει, χρειάζεται να Του δώσουμε το κλειδί. Και το κλειδί δεν είναι άλλο, παρά ο εαυτός μας.
Να δώσουμε στο Χριστό τον εαυτόν μας και τα θελήματά μας, για να τα επεξεργαστεί Αυτός, κατά τον δικό του τρόπο.
Εάν όμως κρατήσουμε το δικό μας θέλημα, κλειδί στα χέρια του Χριστού δεν δίνουμε και δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα το σπουδαίο…!»

Άραγε είμαστε...;

Ό Θεός θέλει νά είμεθα στήν καθημερινή μας ζωή τέτοιοι, ώστε νά μᾶς άγαποῦν οί άλλοι καί νά μᾶς νοιώθουν εύχάριστους!
Νά μποροῦν νά έπικοινωνοῦν μαζί μας, νά ποῦν τή χαρά τους, τή λύπη τους, τά προβλήματά τους!
Νά νοιώθουν ότι είμαστε καρδιές πού ζοῦμε κοντά ή μία στήν άλλη...

Ζητάτε καθημερινά άπό τό Θεό τήν άγάπη...!

Έπιδιώκετε τήν άγάπη! Ζητάτε καθημερινά άπό τό Θεό τήν άγάπη! Μαζί μέ τήν άγάπη έρχεται καί όλο τό πλήθος τών άγαθών καί τών άρετών!
Άγαπάτε γιά ν’ άγαπάστε καί σείς άπό τούς άλλους. Δώστε στό Θεό όλη σας τήν καρδιά, ώστε νά μένετε στήν άγάπη!
«Ό μένων έν τή άγάπη έν τώ Θεώ μένει καί ό Θεός έν αύτώ μένει».

Η σιωπή, τι μεγάλο πράγμα είναι!

Έλεγε η γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου:
Η σιωπή, τι μεγάλο πράγμα είναι! Όταν ο άνθρωπος σιωπήσει μόνο μία βδομάδα, δεν σας λέω πολύ, μια βδομάδα άμα σιωπήσετε και έχετε τον νου σας στην αδιάλειπτη προσευχή, θα δείτε μεγάλη διαφορά στην ζωή σας. Όχι πολύ, μία βδομάδα... Αλλά δεν μπορούμε να μην μιλαμε, δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε, δεν μπορούμε να μην κρίνουμε...

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC