Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

Θεῖες ἐμπειρίες Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὄχι ἁπλός ὁ προφήτης, ὅπως ἔλεγε ὁ ὄχλος, ἀλλά εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Δημιουργός, ὁ Θεός τοῦ παντός, ὁ Τροφοδότης τοῦ Σύμπαντος, ὁ Προνοητής, Αὐτός ὁ ὁποῖος στηρίζει, Αὐτός ὁ ὁποῖος δημιούργησε, συντηρεῖ καί κατευθύνει τά πάντα. Ὁ Κύριος εἶναι πού μᾶς τρέφει, ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά καί πνευματικά. Μᾶς δίνει τήν θεία Του Χάρη καί μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά θεραπευτοῦμε πνευματικά, νά ἁγιασθοῦμε καί νά ἔχουμε θεῖες ἐμπειρίες, νά ἔχουμε τήν ἐμπειρία τῶν θείων Του ἐνεργειῶν...

Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή...!

«Ὅταν ἀγαπᾶμε, νομίζουμε ὅτι, προσφέρουμε στούς ἄλλους, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προσφέρουμε πρῶτα στόν ἑαυτό μας!
Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες! Νά θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, πού στήν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ!
Μήν σέ νοιάζει ποτέ ἄν σέ ἀγαποῦν. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν νά τούς ἀγαπήσουν καί γι' αὐτό ἀποτυγχάνουν!

Ἡ χαρά τοῦ Θεοῦ...!

Ἡ χαρά τοῦ Θεοῦ δέν γεννιέται σέ ὁποιαδήποτε ψυχή,
ἀλλά ἐάν κάποιος ἔκλαψε πολύ γιά τήν ἁμαρτία του!

Μέγας Βασίλειος

Λόγος γιά τή μετάνοια

Ἄς μήν κυριευόμαστε λοιπόν ἀπό ἐκεῖνο τό φόβο πού ἔχει σχέση μέ τά πράγματα καί τίς καταστάσεις τοῦ μάταιου αὐτοῦ κόσμου. Νά μήν φοβόμαστε δηλαδή ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος (Α’ Ἰωάν. 4, 18). Γιατί ποιός ἀνθρώπινος φόβος μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τό θεῖο φόβο; Καί ποιά φθαρτή ἀνθρώπινη δόξα μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τήν μεγαλωσύνη, τήν ἀνέκφραστη δύναμη καί τήν ἄφθαρτη δόξα τοῦ Θεοῦ;

«Το ζητούμενο δεν είναι να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, αλλά να βάλουμε τη ζωή μας στον Χριστό»

Δεν φοβάται ο διάβολος να πας να προσκυνήσεις τον Άγιο, να ανάψεις κερί, να λειτουργηθείς και να κοινωνήσεις.
Θα σε αφήσει να τα κάνεις, διότι δεν θα ωφεληθείς απ’ αυτά, εφόσον δεν άφησες την αμαρτία και δεν μετανόησες.
Πολλοί γύρισαν στον Χριστό, χωρίς να διώξουν τίποτα από τα παλιά. Απλά πρόσθεσαν τον Χριστό στη ζωή τους και νομίζουν ότι έγιναν Χριστιανοί…

Γιατί δέν ὁμολογεῖς...;

«Ἀδελφέ, ἐσύ εἶπες: “ἀσθενῶ στήν ψυχή καί στό σῶμα”.
Ἀλλά γιατί δέν ὁμολογεῖς ὅτι ὑγιαίνεις στό θέλημά σου;»

Ἅγιος Βαρσανούφιος

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά γίνει...!

Γι’ αὐτό, καί μένα ἡ πείρα αὐτό μέ δίδαξε. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά γίνει! Ἦταν ἀπ΄ τόν Θεό ἔτσι. Καί εἰρηνεύεις, νά ποῦμε. Ἄν πεῖς μά γιατί ἐτοῦτο, ἐκεῖνο, δέν εἰρηνεύεις, δέν εἰρηνεύεις. Δέν ἦταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ νά φύγω τήν Κυριακή, ἦταν τή Δευτέρα· δέν ἢθελε ὁ Θεός τήν Τρίτη, ἢθελε νά φύγω τήν Τετάρτη· ἔ, ὁ Θεός ἔτσι τά ‘φερε. Ἄν τά πάρεις ἀπ΄ τήν ἄλλη πλευρά μέ τήν κρίση τήν δική σου, θά σφάλεις...

Ἡ ὁσία ταπείνωσις...!

Δέν λέγει ὁ Ψαλμωδός «ἐνήστευσα» οὔτε «ἀγρύπνησα» οὔτε «ἐκοιμήθηκα κατά γῆς», ἀλλά «ἐταπεινώθην, καί ἔσωσέ με συντόμως ὁ Κύριος» (πρβλ. Ψαλμ. ριδ΄, 6).
Ἡ μέν μετάνοια μᾶς ἀνεγείρει, τό δέ πένθος κρούει τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ, ἡ δέ ὁσία ταπείνωσις τήν ἀνοίγει...!
Ἅγιος᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος

Θεμέλιο τῶν ἀρετῶν...!

Θεμέλιο τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη· ὅταν δέν τήν βάλουμε σάν βάση εὐκολότερα πέφτουμε, ὅταν ἐπιτεθεῖ πονηρό πνεῦμα!

Ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας

«Δρόμος δίχως θεό δεν αντέχεται...» (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Γράφεις ότι καταστράφηκες. Οι φίλοι σε εγκατέλειψαν. Οι μεν αποστρέφουν την κεφαλή τους από σένα, οι δε σε κοροϊδεύουν. Μόνο η πίστη στον Θεό σε κρατά, για να μην τρελαθείς ή να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Έτσι γράφεις. Καταστράφηκε η περιουσία σου, δεν καταστράφηκες εσύ. Κατεστραμμένος έμπορος δεν σημαίνει και κατεστραμμένος άνθρωπος. Ο πλούτος δεν γεννήθηκε μαζί σου -στον δρόμο της ζωής τον απέκτησες και στο τέλος της ζωής πρέπει να αποκολληθείς απ’ αυτόν.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC