4η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

Γιὰ τέταρτη ἡμέρα συνέχεια τῶν ἐκδηλώσεων ἀφιέρωμα στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.
Μετὰ τὴν καθιερωμένη προσευχή, οἱ ἐκδηλώσεις ἄνοιξαν μὲ παραδοσιακὴ καὶ Βυζαντινὴ μουσικὴ μὲ τὸν βυζαντινὸ χορὸ «ᾍδοντες καὶ ψάλλοντες» ὑπὸ τὴν διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ χοράρχου Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτ. π. Σωτηρίου Ἀλεβιζάκη...

Οι τέσσερις τρόποι κοινωνίας με τον Θεό στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Η ένωση και κοινωνία μας με τον Θεό σε γενικές γραμμές γίνεται με δύο τρόπους: με τη μυστική κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου και με την πνευματική κοινωνία. Ο δεύτερος τρόπος διαιρείται εν συνεχεία σε τρεις άλλους τρόπους. Γι’ αυτό θα σας μιλήσω γι’ αυτούς τους τρόπους φέρνοντας μαρτυρίες από τη θεία Γραφή και τις διδασκαλίες των αγίων Πατέρων.

3η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

Τρίτη ἡμέρα τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ 1ου Ἐνοριακοῦ Ἀνταμώματος. Τὴν σημερινὴ ἡμέρα τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ.κ. Φιλόθεος, ὁ κ. Ευρ. Στυλιανίδης, βουλευτὴς Ροδόπης καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Κ. Τασούλα, ὁ κ. Ἀν. Δημοσχάκης βουλευτὴς Ἕβρου, ὁ κ. Κολλᾶτος Σάκης, Ἀντιδήμαρχος Ἀθηναίων Ἠλεκτροφωτισμοῦ, Ἐνεργειακῆς Ἀναβάθμισης καὶ Πολιτικῆς Προστασίας καὶ ὁ κ. Ποτίδης Χρῆστος, Ἀντιδήμαρχος Δροσιᾶς καὶ Θρακιώτης στὴν καταγωγή.

2η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος

1oυ Ἐνοριακοῦ Ἀνταμώματος συνέχεια γιὰ δεύτερη ἡμέρα. Οἱ ἐκδηλώσεις ἄνοιξαν μὲ προσευχὴ ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια καλωσόρισε και παρουσίασε στὸ ἀκροατήριο τὸν ὁμιλητή, κ. Ἀθανάσιο Δέδε, Πτυχιοῦχο Οἰκονομικῶν (BSc) καὶ Marketing καὶ Κατηχητὴ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

1η ημέρα Ενοριακού Ανταμώματος στον Άγιο Ελευθέριο οδού Αχαρνών

Ἡ ποιμαντικὴ ἀγωνία τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, γιὰ τὸ ποίμνιό του προσφέρει στοὺς ἐνορίτες πάμπολλες πνευματικὲς εὐκαιρίες γιὰ τὴν πνευματική τους οἰκοδομὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ζωντάνεμα τῆς ἐνορίας. Χάρη στὴν ἀστείρευτη ἔμπνευσή του καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἄγρυπνη φροντίδα του, μία νέα δραστηριότητα γεννιέται σήμερα...

ΘΡΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΥΡΑ, ΧΑΙΡΕ

Γιὰ τὴν Θράκη δὲν γνωρίζαμε τίποτε, οἱ περισσότεροι. Terra incognita, ποὺ λένε. Μᾶλλον ὡς τόπος «ἐξορίας» ἦταν στὸ μυαλό μας ἢ ὡς ἡ ἀτυχία τῶν στρατευμένων ἑλληνόπουλων, ποὺ δὲν εἶχαν τὸ μέσον νὰ ὑπηρετήσουν τὴν θητεία τους κάπου προνομιακά.

Χάριτι Θεοῦ, μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦμε, συμμετέχοντας σὲ μιὰ ἑξαήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ποὺ διοργάνωσε ὁ π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καὶ Θρακιώτης τὴν καταγωγή.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022 - Κατά Λουκάν Ζ´ 11-16

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Kαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε·

Ὅταν κάποιος μοιράζεται...!

Ὁ Θεός κάνει θαύματα ὅταν κάποιος μοιράζεται μέ τήν καρδιά του τόν πόνο τοῦ ἄλλου!

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια...!

Ό Χριστός έκανε καί τά θαύματα, γιά νά δείξει στούς άνθρώπους ότι όλα μπορεί νά τά κάνει. Καί νά πιστέψουν οί άνθρωποι! Τό νά παραδοθείς όμως στό θέλημα τού Θεοῦ χωρίς ύπολογισμούς καί ύστεροβουλία, χωρίς άγχος καί άμφιβολία ή έπιφυλάξεις, αύτό εἶναι θεραπεία αίώνια! († π. Συμεών Κραγιόπουλος)

Το κλειδί...

Το όλο ζήτημα είναι, να μας «ανοίξει» ο Χριστός τον νου.
Αλλά για να τον ανοίξει, χρειάζεται να Του δώσουμε το κλειδί. Και το κλειδί δεν είναι άλλο, παρά ο εαυτός μας.
Να δώσουμε στο Χριστό τον εαυτόν μας και τα θελήματά μας, για να τα επεξεργαστεί Αυτός, κατά τον δικό του τρόπο.
Εάν όμως κρατήσουμε το δικό μας θέλημα, κλειδί στα χέρια του Χριστού δεν δίνουμε και δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα το σπουδαίο…!»

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC