Σε ποια κατηγορία γονέων ανήκεις; († ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος)

Την Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν θέλω νὰ στρέψω τὴν προσοχή σας στὸ εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας. Εἶνε ἡ ἱστορία ἑνὸς πατέρα, καὶ συγχρόνως ἡ ἱστορία ὅλων τῶν οἰκογενειαρχῶν ὅλων τῶν αἰ­ώνων κάθε ἐποχῆς καὶ ἰδίως τῆς σημερινῆς.
Τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ἕνας πατέρας εἶχε ἕ­να παιδὶ ποὺ ἀρρώστησε ἀπὸ ἀρρώστια φοβερή· τὰ αἴτιά της ἦταν ὄχι φυσικὰ ἀλλὰ ὑ­περφυσικά· ὀνομάζεται δαιμονισμός...

Αγίου Νικοδήμου: Φυλακτήριον της Ψυχής... ΗΜΕΡΑ Α'

Χαῖρε λαμπάς ἠθῶν τῆς σεμνότητος.
Χαῖρε πυρσός τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Οὖτος ὁ θείος πατήρ ἐγεννήθη εἰς Νάξoν τό 1749 ἐξ εὐσεβῶν γονέων τόν Ἀντώνιον καί τήν Ἀναστασίαν καί τοῦ ἐδόθει διά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος τό ὄνομα Νικόλαος...

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ο Θεοτοκόφιλος Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας

Π. Θεόδωρος Ζήσης
Κήρυγμα, Δ' Χαιρετισμοί
Θεοτοκόφιλοι Άγιοι - Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας - 2013 (mp3)

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr
Tags:

Τί συμβολίζουν τά σήμαντρα καί τά τάλαντα

Πριν τη διάδοση της καμπάνας ήταν σε χρήση τα σήμαντρα, τόσο στα Μοναστήρια όσο και στους ενοριακούς Ναούς. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, επανήλθε η χρήση τους, καθώς απαγορεύτηκε ο χτύπος της καμπάνας. Σήμερα είναι σε χρήση μόνον στα Μοναστήρια. Ανάλογα με την Ακολουθία του νυχθημέρου, είναι σε χρήση και το αντίστοιχο σήμαντρο.

Ἦλθε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ νά σέ θεραπεύσει. Πήγαινε νά σέ διαβάσει ὀρθόδοξος παπᾶς

«Ἦλθε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ νά σέ θεραπεύσει...»
Ὁ Κατηχητής τῆς ἐνορίας τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, Χαρίτων, μοῦ διηγήθηκε τό ἑξῆς θαῦμα πού συνέβη στήν γυναῖκα του Ξένη.
«Ἡ γυναῖκα μου ἦτο κάποτε πολύ ἄρρωστη. Ὅταν ἦλθε Κυριακή, ἐπήγαμε μαζί στήν ἐκκλησία νά προσευχηθοῦμε. Ἐπιστρέψαμε στό σπίτι καί τά βάσανά της ἐσυνεχίζοντο...

Ὁ καλός Θεός μᾶς ἀνέχεται

Μεγάλη ἀγωνία βιώνουν οἱ συνειδητοί χριστιανοί καθώς βλέπουν τήν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί διερωτῶνται: Ποῦ θά μᾶς ὁδηγήσει ἡ περιφρόνηση τῶν θείων ἐντολῶν; Πόσο θά ἐξαχρειωθοῦν ἀκόμα οἱ ἄνθρωποι; Ἆραγε θά ξεσπάσει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ; Θά ὑπάρξει περιορισμός τοῦ κακοῦ;

«Πνεύμα άλαλον»

Aπό ένα παρόμοιο πνεύμα που στην εποχή μας έχει καταλάβει πολλά από τα σύγχρονα παιδιά και τους έχει πλήξει όχι τη μιλιά, αλλά το λόγο την εσωτερική δηλαδή πνευματική τους συγκρότηση, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας με το στενότερο (οικογενειακό) ή το ευρύτερο (κοινωνικό) περιβάλλον.

Η «Κλίμαξ» και η πνευματική μας ζωή

Η “Κλίμαξ” είναι έν των μεγαλοπνόων ασκητικών συγγραμμάτων”. (Αρχιμ. Σωφρόνιος). Μέσα από τα κεφάλαιά του αναβλύζει όλη η ευωδία της αγιοπατερικής Παράδοσης, αλλά επίσης αποκαλύπτεται και η όλη προσωπικότητα του Οσίου. Όταν κάποιος γράφη, τότε ηθελημένα ή αθέλητα “βγάζει”, κατά το κοινώς λεγόμενο, τον εαυτό του. Ο άγιος Ιωάννης, με όσα αποτυπώνει στο χαρτί, φανερώνει ότι αυτά που γράφει είναι προσωπικά του βιώματα.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου 2013 - Δ´ Κυριακή των Νηστειών (Μαρκ. θ´ 17-31)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ῏Ω γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι;

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης (Αριζόνας): Εκτρώσεις, το τελειωτικό χτύπημα

Ένα εξαιρετικό κείμενο, γραμμένο με βαθύ πόνο ψυχής από τον Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, τον μοναχό που ίδρυσε πάνω από 20 μοναστήρια (!!!) στις ΗΠΑ:

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC