Αρχική > News > CD μὲ ὁμιλίες τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου

CD μὲ ὁμιλίες τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου
1. CD με ομιλίες από το Λειτουργικό Σεμινάριο.

Μὲ πολλὴ χαρὰ ἐκδίδει τὸ Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικὸ Σωματεῖο «Παναγία ἡ Κοσμοσώτειρα» τὶς ὁμιλίες τοῦ Λειτουργικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου. Οἱ ὁμιλίες αὐτὲς 35 τὸν ἀριθμὸ ἐκφωνήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Λειτουργικοῦ Σεμιναρίου ποὺ λειτουργεῖ ἐδῶ καὶ 16 χρόνια στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, ὅπου καὶ ἐφημερεύει ὁ π. Θεμιστοκλῆς. Ἐπίσης οἱ ὁμιλίες αὐτὲς ἀναμεταδόθηκαν ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καὶ ἀγαπήθηκαν πολὺ ἀπὸ τοὺς φίλους ἀκροατὲς καὶ ἀκροάτριες τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Ἔκτοτε πολλοὶ ἄρχισαν νὰ ἀναζητοῦν τὶς Λειτουργικὲς αὐτὲς ὁμιλίες καὶ μᾶς παρότρυναν νὰ τὶς κυκλοφορήσουμε σὲ ἠχητικὴ κασετίνα. Ἔτσι τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι προβαίνουμε σήμερα στὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς κασετίνας μὲ τίτλο: Λειτουργικὸ Σεμινάριο Α’.
Αὐτὴ ἡ κασετίνα περιλαμβάνει ὁμιλίες μὲ θέματα:
35 Ὁμιλίες: Λειτουργικοῦ Σεμιναρίου μὲ 3 ἑνότητες θεμάτων:
1. α. Προσευχή, β. Ἱερὲς Ἀκολουθίες, γ. Μυστήρια, δ. Ναός.
2. α. Γενικὰ θέματα περὶ θείας Λατρείας καὶ
3. Τὸ μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης
Τιμή: 10 Ευρώ


2.CD με ομιλίες από τη Σύναξη Νέων.

Οἱ 43 ὁμιλίες ποὺ περιλαμβάνονται στὴν ἔκδοση αὐτὴ ἀποτελοῦν πνευματικὸ καρπό, κόπο καὶ μόχθο τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, ποὺ στὰ πλαίσια λειτουργίας τῆς Συνάξεως τῶν Νέων τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, ἔγινε προσπάθεια ἐκ μέρους του, νὰ ἑρμηνεύσει κεφάλαιο πρὸς κεφάλαιο ὅλο τὸ βιβλίο τῆς Κλίμακος, ἔργο τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Σιναϊτου.Ἡ ἐν λόγῳ προσπάθεια τοῦ π. Θεμιστοκλέους, ἔχει μιὰ πρωτοτυπία· αὐτὴ εἶναι ὅτι μὲ τὸν εὔστοχο καὶ ἁπλὸ καὶ εὔκολα κατανοητὸ πνευματικό του λόγο ἀποδεικνύει πὼς παρόλο ποὺ τὸ βιβλίο τοῦτο τῆς Κλίμακος εἶναι γραμμένο γιὰ τὴν τάξη τῶν μοναχῶν, ἐν τούτοις ἀποδεικνύεται, γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς, χρήσιμο πνευματικὸ ἐργαλεῖο ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς συζύγους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πετυχαίνει ὁ π. Θεμιστοκλῆς νὰ ἀπορρίψει αἰτιάσεις τινῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ τινῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ποὺ διατείνονται ἀντιθέτως γιὰ τὴ χρησιμότητα τοῦ βιβλίου τοῦτο γιὰ τὸν οἰκογενειακὸ βίο.
Οἱ ὁμιλίες αὐτὲς πραγματοποιήθηκαν σὲ διάστημα ἀπὸ τὸ ἔτος 2011 ἕως καὶ τὸ ἔτος 2013 στὰ πλαίσια λειτουργίας τῆς Συνάξεως Νέων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ὡς ἐκ τούτου διατηροῦν τὸ χρῶμα καὶ τὴν γλῶσσα τους ἐλεύθερα, μιᾶς καὶ τὸ ἀκροατήριο ποὺ παρακαλούθησε αὐτὲς τὶς ὁμιλίες ἦταν ἀπὸ ἡλικίας 18 ἕως 40 ἐτῶν.
Εὐχόμαστε καὶ ἡ ἔκδοση αὐτὴ τῶν CD’S νὰ βοηθήσει πνευματικὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ ἀκούσουν τὶς ὁμιλίες αὐτές. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση!
Τιμή 10 Ευρώ.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ & CD’S ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6936716605 ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΣΑΣ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC