Αρχική > News > 9η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

9η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν9η ἡμέρα τῶν λατρευτικῶν καὶ πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ ἔγινε Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρό, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας.

Τὸ θέμα τῆς σημερινῆς ὁμιλίας ἦταν: Τὸ συναξάρι τῆς ἐποχῆς μας: Γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι ἅγιοι.Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης, Ἐπικοινωνιολόγος, Θεολόγος, Δ/ντὴς Προγράμματος τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς δύσκολες συνθῆκες στὶς ὁποῖες ζοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια, τόνισε ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπογοητευόμαστε, διότι μέσα σὲ τέτοιες καταστάσεις ἀναδεικνύονται οἱ ἅγιοι. Οἱ ἅγιοι εἶναι τὸ ὀξυγόνο μας, ἡ παρηγοριά μας. Εἶναι φίλοι καὶ συμπαραστάτες μας.Ἀκολούθως παρουσίασε ἕνα πανόραμα ἁγίων τοῦ 20οῦ κυρίως αἰῶνα, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν σὲ πολὺ δύσκολες καὶ πολλοὶ σὲ ἐχθρικὲς συνθῆκες.

Μίλησε γιὰ τοὺς τελευταίους ἁγίους τῆς ἐποχῆς μας, Παΐσιο, Πορφύριο καὶ Ἰάκωβο, γιὰ τοὺς ἁγιορεῖτες Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστὴ καὶ Ἐφραὶμ τὸν Κατουνακιώτη, τὸν Ἐφραὶμ τὸν Ἀριζονίτη.

Καὶ πιὸ πίσω, γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο καὶ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, ποὺ ἀδικήθηκαν, συκοφαντήθηκαν ἀλλὰ ὑπέμειναν τὶς δοκιμασίες.Ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες καὶ ἐπικίνδυνες καταστάσεις ποὺ ζοῦν οἱ ἁγιοταφίτες καὶ οἱ ὁποῖες ἀνέδειξαν ἁγίους, ὅπως τὸν ἅγιο Φιλούμενο.

Μίλησε ἀκόμα γιὰ τὴν σκληρὴ περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας στὰ Δωδεκάνησα καὶ τὴν ἀντίσταση ποὺ προέβαλαν οἱ ἅγιοι Σάββας τῆς Καλύμνου καὶ Ἀμφιλόχιος Μακρῆς τῆς Πάτμου.

Ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἅγιοι ἀναδείχτηκαν καὶ σὲ ἄλλες χῶρες μὲ σκληρὰ καὶ ἀπάνθρωπα καθεστῶτα, ὅπως αὐτὰ στὴ Ρωσία, τὴν Σερβία καὶ ἄλλες βαλκανικὲς χῶρες.Ἐκεῖ ἀναδείχτηκαν μεγάλοι ἅγιοι, ὅπως ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης, ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ὁ ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ὁ ἁγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἡ ἁγία Ματρώνα ἀλλὰ καὶ ἡ μαρτυρικὴ οἰκογένεια τῶν Ρωμανώφ, τῶν τελευταίων Τσάρων τῆς Ρωσίας.

Ἕνα δίχτυ ἀσφαλείας, εἶπε πολὺ εὔστοχα καὶ παραστατικὰ ὁ κ. Μαρκούδης, ἐχει ἁπλώσει γιὰ μᾶς ὁ Χριστός μας σὲ ὅλη τὴ γῆ. Εἶναι οἱ ἅγιοί μας ὅλων τῶν ἐποχῶν ἡ ἀσφάλειά μας. Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι εἶναι τὸ παράδειγμά μας.

Ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὸ αἰσιόδοξο μήνυμα τοῦ Κυρίου μας: «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, στὸ ὁποῖο ὁ κ. Λυκοῦργος Μαρκούδης συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Στὴ συνέχεια τελέσθηκε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία-Ἀρτοκλασία καὶ βραδινή θεία Λειτουργία.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC