Αρχική > News > 7η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

7η Ἡμέρα τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνΣυνέχεια τῶν ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ για 7η ἡμέρα στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ ἔγινε Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἀφιερωμένη στὸν μακαριστὸ π. Ἀνανία Κουστένη. Ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Ψωΐνος, Προϊστάμενος καὶ Ἱεροκήρυκας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος, μίλησε μὲ θέμα «Ὁ δικός μας π. Ἀνανίας Κουστένης».

Ξεκινῶντας τὴν ὁμιλία του ὁ π. Δανιὴλ ἀνέφερε ὅτι ὁ π. Ἀνανίας ἦταν ἄνθρωπος αἴνιγμα. Φιλοξενοῦσε καὶ ἔκρυβε μέσα του ἀπύθμενο βάθος. ἦταν πρωτότυπος καὶ παράξενο πρότυπο. Κάποιες φορὲς ἡ συμπεριφορά του σκανδάλιζε. Ἀλλὰ αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος του γιὰ νὰ κρύψει τὴν μεγάλη ἀρετή του ὴ ἴσως καὶ τὴν ἁγιότητά του.Στὴ συνέχεια, μεταξὺ ἄλλων, ἀνέφερε ὅτι ὁ π. Ἀνανίας Κουστένης κατόρθωσε κάτι ρηξικέλευθο καὶ πρωτοποριακό: νὰ ἀκυρώσει τὸ νομικίστικο πνεῦμα ποὺ ἐμφωλεύει στὴ σκέψη μας ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Περιγελοῦσε τὸν στεῖρο ἠθικισμό. Ἐκεῖνος ἔδειχνε πολλοὺς τρόπους καὶ δρόμους γιὰ νὰ προσεγγίσει κανεὶς τὸν Χριστό.

Ἔδειχνε ἕναν Χριστὸ γεμᾶτο ἀγάπη, ποὺ δέχεται τοὺς πάντες. Παρουσίαζε μία Ἐκκλησία ἔξω καὶ πέρα ἀπὸ καλούπια καὶ φοβίες. Μιὰ ἐκκλησία, ποὺ μέσα της ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ ἀναπνέει ἐλεύθερα.Ἀναφερόμενος στὰ βιογραφικά του στοιχεῖα, ὁ π. Δανιὴλ τόνισε ὅτι ὁ π. Ἀνανίας γεννήθηκε σὲ ἕναν τόπο καὶ μία ἐποχὴ μὲ μεγάλες δυσκολίες γιὰ τὴν ἐπιβίωση. Ὁ πόθος του ὅμως γιὰ τὰ γράμματα εὐοδώθηκε καὶ μέσα ἀπὸ πολλὲς δυσκολίες σπούδασε Θεολογία καὶ Φιλολογία.

Στὴν Ἀθήνα ὁ π. Ἀνανίας γνώρισε τὸν ἅγιο Πορφύριο. Ἡ συνάντηση μαζί του ἦταν σταθμὸς γιὰ τὴν ζωή του. Ὁ Ἅγιος τὸν βοήθησε νὰ ξαναδεῖ τὰ πράγματα διαφορετικά, νὰ ἐπαναπροσδιοριστεῖ καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν ἱερωσύνη, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχε ἀποχωρήσει μετὰ ἀπὸ ἕναν μεγάλο πειρασμὸ κατασυκοφάντησής του.Ἦταν ἄνθρωπος ἀγάπης. Ἔδινε ἀγάπη σὲ ὅλους. Ἀκόμα καὶ στοὺς συκοφάντες του. Ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Ὁ ἄνθρωπος δὲν θέλει πολλά. Θέλει μόνο ἀγάπη. Νὰ εἶσαι ἐκεῖ, νὰ τὸν ἀκούσεις, νὰ τὸν ἀγκαλιάσεις, νὰ τοῦ διώξεις τοὺς φόβους καὶ τὶς ἀγωνίες του».

Ἔλεγε ἐπίσης: «Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει τὸ 10% γιὰ νὰ σωθοῦμε. Τὸ 90% μᾶς τὸ κρύβει γιὰ νὰ ταπεινωθοῦμε». «Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχὴ τοῦ Θεοῦ, γιατὶ εἶναι ἐποχὴ μεγάλων πνευματικῶν εὐκαιριῶν».

Καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸν Θεό: «Ὁ Θεὸς γιὰ μένα δὲν ἔχει τελειωμό».

Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἄλλη ἀγάπη του, ἰσχυριζόταν ὅτι, πρὶν ἀπὸ τὴν σύγχυση τῶν γλωσσῶν στὴ Βαβέλ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μιλοῦσαν μία γλῶσσα, τὴν ἑλληνική. Ἔλεγε ἐπίσης: «φοβᾶμαι ὅτι καὶ μέσα στὸν παράδεισο θὰ μιλᾶμε ἑλληνικά». «Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μουσική. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δὲν μιλοῦσαν, τραγουδοῦσαν».Καταλήγοντας ὁ π. Δανιὴλ εἶπε ὁτι ὁ π. Ἀνανίας Κουστένης εἶχε παροῦσα τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ἀκολούθησε Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, στὸ ὁποῖο ὁ π. Δανιὴλ συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Στὴ συνέχεια τελέσθηκε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία καὶ βραδινή θεία Λειτουργία.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC