Αρχική > News > 3η Ημερίδα με θέμα "Παπα-Φώτης Λαυριώτης ο δια Χριστόν σαλός"

3η Ημερίδα με θέμα "Παπα-Φώτης Λαυριώτης ο δια Χριστόν σαλός"


Πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, τὸ Σάββατο 20 Μαΐου 2017 ἡ 3η ἡμερίδα - ἀφιέρωμα στὸν ἀείμνηστο παπα-Φώτη Λαυριώτη, τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸ τῆς Λέσβου.

Τὸ πρωὶ τελέσθηκε πολυϊερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεστῶτος τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριὴλ Ἀσπρολούπου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως, μετὰ μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου παπα-Φώτη, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄. Στὴ συνέχεια ὅλοι οἱ κληρικοὶ καὶ πλῆθος πιστῶν κατέβηκαν στὴν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅπου προσφέρθηκε κέρασμα σὲ ὅλους. Στὶς 10:00 π.μ. ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες τῆς ἡμερίδας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄. Πρῶτος ὁμιλητὴς ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριὴλ Ἀσπρολοῦπος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως, μίλησε μὲ θέμα «Τὸ τελευταῖο συλλείτουργο μὲ τὸν παπα-Φώτη Λαυριώτη».
Ἀκολούθησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, ἱερατικὸς προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς καὶ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μὲ θέμα, «Διδάγματα ἀπὸ μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ παπα-Φώτη». Ὁ αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Βασίλειος Πόπης, προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Πειραιῶς, μίλησε μὲ θέμα, «Οἱ προσωπικές μου ἐμπειρίες ἀπὸ τὴ γνωριμία μου μὲ τὸν ἀείμνηστο παπα-Φώτη Λαυριώτη».

Κατόπιν ἔλαβε τὸ λόγο ὁ αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγ. Στεφάνου Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα, «Ὁ παπα-Φώτης Λαυριώτης ὡς αὐθεντικὸς κρίκος τῆς διὰ Χριστὸν σαλότητος». Ἰδιαίτερα βιωματικὴ ἡ ὁμιλία τοῦ αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Δημητρίου Ἀφαλωνιάτη, προϊσταμένου τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγ. Ἀντωνίου Τρίγωνος Πλωμαρίου Λέσβου καὶ διαδόχου ἐφημερίου τοῦ ἀειμνήστου παπα-Φώτη Λαυριώτη, ὁ ὁποῖος μὲ χαριτωμένο λόγο παρουσίασε τὸ θέμα «Ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν παπα-Φώτη Λαυριώτη, τὸν ἀείμνηστο προκάτοχό μου».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Δημήτριος Πανοσκάλτσης, ἐρευνητὴς Ἱστορίας, δημοσιογράφος καὶ ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, μίλησε μὲ θέμα, «Ὅταν ἡ Παναγία ὑποδεικνύει τὸν Ἅγιό της, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ τὸν ἀμφισβητήσει; Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν παπα-Φώτη καὶ οἱ τακτικές ἐπισκέψεις του στὴν Πύλο». Ὁ ἐλλογιμώτατος διδάσκαλος κ. Νικόλαος Καλλίτσας, κάτοικος Μυτιλήνης Λέσβου, ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Παπα-Φώτης Λαυριώτης, ἀφανὴς ὁδοιπόρος τοῦ Χριστοῦ». Ἀκολούθησε ὁ Συνταγματάρχης ἐ. ἀ. κ. Εὐθύμιος Φασσιᾶς μὲ θέμα, «Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν παπα-Φώτη στὸ νησὶ τῆς Λέσβου».

Ὁ πρωτ. π. Κυριακὸς Μυκονιάτης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀνακάσσης Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς, κατέθεσε τὶς δικές του ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν παπα-Φώτη. Τέλος ἡ ἐρίτιμος κ. Σοφία Καπέρδα, ποὺ εἶχε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ διακονήσει τὸν παπα-Φώτη σὲ πολὺ δύσκολες στιγμές, συγκίνησε τὸ ἀκροατήριο κάνοντας μιὰ κατάθεση ψυχῆς στὴν ὁμιλία της μὲ θέμα, «Ἡ ὑπομονὴ ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπὸ τὸν πόνο».
Συντονιστὴς τῆς ἡμερίδας ἦταν ὁ πρωτ. π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, δρ. Θ. καὶ ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.
Νὰ εὐχηθοῦμε ὁ παπα-Φώτης νὰ πρεσβεύει στὸν Κύριό μας ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς πατρίδος μας στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC