Αρχική > News > 3η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

3η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού ΑχαρνώνΣήμερα, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, οἱ ἐκδηλώσεις μας ξεκίνησαν στὶς 6:00 μ.μ. μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Παράκληση στὸν Ἅγιο Νικόλαο.

Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ π. Εὐάγγελος Παπανικολάου, ἰατρός, θεολόγος καὶ ἱεραπόστολος, κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμεροὺν (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας). Ἡ ὁμιλία μὲ θέμα: «Πανάγιε Νικόλαε» ἦταν ἀφιερωμένη στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Νικολάου μὲ προεκτάσεις καὶ ἀναγωγὲς στὴν κατάσταση τοῦ σύγχρονου ἐν πολλοῖς ἀποπνευματοποιημένου, μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἔννοια, ἀνθρώπου.Ἀναφερόμενος στοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἐπιφανεῖς γονεῖς τοῦ Ἁγίου καὶ στὴν παιδεία ποὺ τοῦ προσέφεραν, ἔκανε τὴν σύγκριση μεταξὺ τοῦ τρόπου ἀνατροφῆς τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἀνατρέφουν οἱ σύγχρονοι γονεῖς τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῆς παιδείας ποὺ πῆρε ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ τῆς παιδείας ποὺ παρέχεται στὰ σύγχρονα σχολεῖα.Ἄν καὶ πλούσιοι οἱ γονεῖς του, τοῦ δίδαξαν τὴν ἀκτησία. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὅταν παρέλαβε τὴν μεγάλη πατρικὴ περιουσία, δὲν δίστασε νὰ τὴν μοιράση στοὺς φτωχοὺς καὶ μάλιστα μὲ λεπτότητα καὶ ἄκρα διακριτικότητα.Ὁ π. Εὐάγγελος τόνισε τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ Ἱεράρχη Νικολάου καὶ τὴν ἀφοσίωσή του στὴν Ὀρθοδοξία, ὅταν στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ράπισε τὸν αἱρεσιάρχη Ἄρειο, διδάσκοντάς μας τὴν προσήλωση στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν θαρραλέα ὁμολογία τῆς πίστης στὸν Ἐσταυρωμένο Χριστό.Στηλιτεύοντας τὴν ἀδικία, τὸν φθόνο καὶ τὴν συκοφαντία ποὺ ἀνθοῦν στὶς μέρες μας, ὁ π. Εὐάγγελος ἀφηγήθηκε τὴ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου στὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος παρασυρμένος ἀπὸ συκοφάντες, ἀδίκησε φυλακίζοντας κάποιους ἀξιωματούχους τοῦ στρατοῦ. Ἡ θαυματουργὴ κατ’ ὄναρ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου, ἔσωσε τοὺς ἀθώους φυλακισμένους ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ τὸν αὐτοκράτορα ἀπὸ τὴν διάπραξη ἑνὸς ἐγκλήματος.Μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση άναφέρθηκε στὸ σκήνωμα τοῦ Ἀγίου, ποὺ σήμερα εὑρίσκεται στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ τὸ ὁποῖο μυροβλύζει μόνο ὅταν λειτουργεῖ ὀρθόδοξος ἱερέας. Ἔτσι δημιουργήθηκε παράδοση αἰώνων, νὰ λειτουργῆ ὀρθόδοξος ἱερέας τὸ σκήνωμα καὶ πλῆθος πιστῶν νὰ συρρέει προκειμένου νὰ λάβη τὴν εὐλογία ἀπὸ τὸ μύρο ποὺ ἀναβλύζει τὸ Ἅγιο σκήνωμα.

Τἐλος εὐχήθηκε νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία καὶ τὴν προστασία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ ζωή μας.

Στὶς 9:00 μ.μ. τελέσθηκε τὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἀκολούθησε συναπτὰ ἡ Μονολόγιστη εὐχὴ.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ ἱερὰ Ἀγρυπνία μὲ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Μωραΐτη, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κρωπίας, Παιανίας καὶ Γλυκῶν Νερῶν καὶ Προϊστάμενο Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρωπίου.
Ἔψαλε ὁ κ. Ἰωάννης Καρῖνος, Ἱεροψάλτης καὶ πτυχιοῦχος Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC