Αρχική > News > 15η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

15η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν σήμερα Κυριακὴ 18 Δεκεμβρίου 2022 ξεκίνησαν μὲ Ἑσπερινὸ καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία Κοσμοσώτειρα.Ἁκολούθησε ἡ ὁμιλία τῆς ἡμέρας μὲ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νήφωνα Βατοπαιδινό, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, μὲ θέμα: «Τὰ ὄμορφα γεροντάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅσα μπόρεσα νὰ γνωρίσω».

Προλογίζοντας τὴν ὁμιλία ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου - ὁδοῦ Ἀχαρνῶν Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀναφέρθηκε στὰ ΕΟΡΤΙΑ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, ποὺ εἶναι πλέον θεσμὸς γιὰ τὴν ἐνορία, λέγοντας ὅτι φέτος ἔχοντας ὡς θέμα «Τὰ μυστικὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς» γίνεται προσπάθεια μέσα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες ποὺ εἶναι ἐνταγμένες στὸ πρόγραμμα νὰ μπῆ ἕνα ἀκόμα λιθαράκι στὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ τῶν πιστῶν. Στὸ πλαίσιο τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν, εἶπε ὁ π. Θεμιστοκλῆς, σήμερα ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ φιλοξενοῦμε στὸν Ναό μας τὸν ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ καὶ Γέροντα, τὸν π. Νήφωνα Βατοπαιδινό, ἀγαπητὸ καὶ ἐκλεκτὸ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. Ὁ π. Νήφων εἶναι ἄνθρωπος εὐλογημένος, δοτικός, ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας.

Μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος προσωπικὰ ἔστειλε τὴν πρόσκληση στὸν π. Νήφωνα, στὸν ὁποῖο ἀμέσως ἔδωσε τὸν λόγο.Ὁ π. Νήφων στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε σὲ ἁγιασμένες μορφὲς γερόντων ποὺ γνώρισε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἄλλοι ἁγιοκατατάχτηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκλησία κι ἄλλοι παρέμειναν ἄγνωστοι μὲν ἐξίσου ὅμως μεγάλης ἁγιότητος. Ὁ ἴδιος, ὅπως εἶπε, προσπαθώντας νὰ θυμηθῆ ὀνόματα, ἐθαύμασε διαπιστώνοντας ὅτι πέρασαν τόσοι πατέρες, ἄγνωστοι στοὺς πολλοὺς ἀλλὰ ἁγιασμένοι. Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς ἔλεγε ὅτι ἡ ἁγιότητα δὲν ἔχει καμπανάκι νὰ χτυπάει καὶ νὰ τὴν βρίσκης. Ὅπου ὑπάρχει ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν δύσκολο, τὸν δύστροπο, τὸν τρελό, ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἁγιότητα. Καὶ στὶς μέρες μας, εἶπε ὁ π. Νήφων ἀναδείχτηκαν Ἅγιοι καὶ εἶναι συγκλονιστικό, νὰ γνωρίζης ἕναν ἄνθρωπο καὶ σὲ λίγο νὰ τὸν προσκυνᾶς στὶς εἰκόνες.Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε σὲ συγκεκριμένες μορφὲς, ὅσες μποροῦσαν νὰ χωρέσουν στὴν διάρκεια μιᾶς ὁμιλίας. Μίλησε γιὰ τὸν Ἰωσὴφ τὸν Βατοπαιδινὸ ποὺ ἦταν Γέροντάς του καὶ ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, τῆς συγχωρητικότητος, τῆς πρακτικῆς ὄχι τῆς θεωρητικῆς. Ἔζησε πολὺ δύσκολες καταστάσεις μὲ τὸν Ἰωσὴφ τὸν Ἡσυχαστή, πέρασε μιὰ περιπετειώδη ζωή. Συκοφαντήθηκε, διώχθηκε, ἀλλὰ ἡ Παναγία τὸν ἀξίωσε νὰ πάρη τὸ Μοναστήρι τοῦ Βατοπαιδίου καὶ νὰ τὸ ἀναδείξη σὲ φάρο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία.Παρουσίασε ἐπίσης τὴν μορφὴ τοῦ Γέροντα Ἀρσενίου, τὸ διαμάντι, ὅπως τὸν χαρακτήρισε ὁ Π. Νήφων. Ὁ Ἀρσένιος ἦταν ταπεινός, εἶχε ὑπακοὴ καὶ τὴν ἁπλότητα τῶν ἁγιασμένων ἀνθρώπων.

Ὁ π. Χαράλαμπος, μεγάλος καθηγητὴς τῆς νοερᾶς προσευχῆς, μιλοῦσε καὶ ταυτόχρονα ἔλεγε τὴν εὐχή. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἀσκἠσεως καὶ ἐλεήμων. Ὁ π. Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, ὁ σύγχρονος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,ὁ π. Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης εὐωδίαζε καὶ εἶχε τὸ χάρισμα τῶν δσκρύων. Ὁ π. Διονύσιος τῆς Κολιτσοῦ, ὁ τυφλὸς Γέροντας, εὔοσμο λουλούδι τῆς ἐρήμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μέγας ἀσκητής. Ὁ π. Γιάννης στὴν Κολιτσοῦ ἔκανε τόσες πολλὲς μετάνοιες ποὺ εἶχε καμπουριάσει. Ἀγρυπνοῦσε κάθε μέρα καὶ τόνιζε τὸ θέμα τῆς ἐλεημοσύνης. Ὁ π. Ἐφραὶμ ὁ Ξηροποταμινός, στάχυ φορτωμένο μὲ καρπούς. Γλυκύς, πρᾶος. Ἔλεγε ὅτι ὁ ὑποτακτικός, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανός, ὅταν ἀγωνίζεται σωστά, περιβάλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ ἰδιαίτερη χάρη, ποὺ ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ μὴν τὴν καταλαβαίνη ἀλλὰ ἀντανακλᾶ αἰσθητὰ στοὺς ἄλλους. Ὁ γερο-Θεοφύλακτος Στολισμένος μὲ ἀγρυπνίες, ἀκρτημοσύνη, ὑπομονή, ἀγάπη. Ἕλεγε: δὲν ἀρκεῖ ποὺ ἀπαρνηθήκαμε τὸν κόσμο, πρέπει νὰ εὐαρεστήσουμε καὶ τὸνν Θεό. Ὁ γέρο-Ἀβράμης, ἡ χαρὰ τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἔφευγες απὸ τὸ κελί του χωρὶς νὰ πάρης κάτι. Ἁγιόφιλος, Παναγιόφιλος καὶ ἐναντίον τῆς ἀργολογίας. Καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ δὲν φθάνει ὁ χρόνος νὰ ἀναφερθοῦν.Στὴν συνέχεια ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ Μονολόγιστη εὐχή.Οἱ σημερινὲς ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μὲ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία λειτούργησε ὁ π. Νήφων Βατοπαιδινός. Ἔψαλε ὁ κ. Ἀθανάσιος Σαρακίνης, Ἱεροψάλτης.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC