Αρχική > News > Ἕνα πράγμα μόνο φοβήθηκα, τὴν ἁμαρτία! (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Ἕνα πράγμα μόνο φοβήθηκα, τὴν ἁμαρτία! (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Ἕνα πράγμα μόνο φοβήθηκα, τὴν ἁμαρτία. Ἂς μὴ μὲ κατηγορήσει κανεὶς γιὰ ἁμαρτία, καὶ ἂς μὲ πολεμάει ὅλη ἡ οἰκουμένη. Ὁ πόλεμος αὐτὸς μὲ κάνει λαμπρότερο. Ἔτσι θέλω κι ἐσᾶς νὰ σᾶς παιδαγωγήσω. Μὴ φοβηθεῖτε τὴν ἐπιβουλὴ τοῦ τυράννου, ἀλλὰ νὰ φοβηθεῖτε τὴ δύναμη τῆς ἁμαρτίας. Ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σὲ βλάψει, ἐὰν ἐσὺ δὲν κάνεις ζημιὰ στὸν ἑαυτό σου. Ἐὰν δὲν βαρύνεσαι ἀπὸ ἁμαρτία, ἀκόμη κι ἂν βρίσκον­ται ἀντιμέτωπά σου ἄπειρα ξίφη, ὁ Θεὸς σὲ ἁρπάζει καὶ σὲ σώζει.

Ἂν ὅμως βαρύνεσαι ἀπὸ ἁμαρτία, καὶ στὸν Παράδεισο νὰ βρίσκεσαι, τὸν χάνεις. Στὸν Παράδεισο ἦταν ὁ Ἀδὰμ καὶ ἔπεσε. Στὴν κοπριὰ ἦταν ὁ Ἰὼβ καὶ στεφανώθηκε. Σὲ τί ὠφέλησε τὸν Ἀδὰμ ὁ Παράδεισος; Ἢ σὲ τί ἔβλαψε τὸν Ἰὼβ ἡ κοπριά; Τὸν Ἀδὰμ κανεὶς δὲν τὸν ἐπιβουλεύτηκε καὶ ἔπεσε. Τὸν Ἰὼβ ὁ διάβολος τὸν ἐπιβουλεύτηκε καὶ στεφανώθηκε. Δὲν τοῦ ἔκλεψε τὰ χρήματα; Ἀλλὰ τὴν εὐσέβειά του δὲν μπόρεσε νὰ τὴν πάρει. Δὲν τοῦ ἅρπαξε τὰ παιδιά; Ἀλλὰ τὴν πίστη του στὸ Θεὸ δὲν μπόρεσε νὰ τὴν κλονίσει. Δὲν γέμισε τὸ σῶμα του μὲ πληγές; Ἀλλὰ τὸν ψυχικὸ θησαυρό του δέν μπόρεσε νὰ τὸν βρεῖ. Δὲν ὅπλισε ἐναντίον του τὴ γυναίκα του; Ἀλλὰ τὸν στρατιώτη δὲν μπόρεσε νὰ τὸν νικήσει. Δὲν ἔριξε ἐναντίον του τόξα καὶ βέλη; Ἀλλὰ ὁ Ἰὼβ δὲν τραυματίστηκε. Ἔφερε τεχνάσματα καὶ μηχανήματα, ἀλλὰ τὸν πύργο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν σείσει. Προκάλεσε κύματα, ἀλλὰ τὸ πλοῖο δὲν μπόρεσε νὰ τὸ βυθίσει.

Πηγή: Ο Σωτήρ

http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC