Αρχική > News > Ἀναλόγως δέ τήν κάθαρσιν θά βλέπη τόν Χριστόν

Ἀναλόγως δέ τήν κάθαρσιν θά βλέπη τόν Χριστόν

«Ἀναλόγως δέ τήν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς καί τόν φωτισμόν, ὅπου ἔλαβεν ὁ καθείς μας ἐδῶ, τόσο θά βλέπη τόν Χριστόν ἐκεῖ πλησιέστερον, καθαρώτερα, καί θά ἀπολαμβάνη τήν Αὐτοῦ εὐωδίαν»!

Ἅγιος Ἰωσήφ ό Ἡσυχαστής

http://anastasiosk.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC