Αρχική > News > Ἀγάπη χωρίς ἀντιπαροχή...!

Ἀγάπη χωρίς ἀντιπαροχή...!

Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν ποιός να αρπάξη περισσότερη αγάπη για τον εαυτό του. Όσοι όμως έχουν την πνευματική, την ακριβή αγάπη, μαλώνουν ποιός να δώση περισσότερη αγάπη στον άλλον!

Αγαπούν, χωρίς να σκέφτωνται αν τους αγαπούν ή αν δεν τους αγαπούν οι άλλοι, ούτε ζητούν από τους άλλους να τους αγαπούν! Θέλουν όλο να δίνουν και να δίνωνται, χωρίς να θέλουν να τους δίνουν και να τους δίνωνται!

Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται απ’ όλους, αλλά πιο πολύ από τον Θεό, με τον Οποίο και συγγενεύουν!

Αγάπη χωρίς αντιπαροχή!
Να μην κάνουμε καλωσύνες, για να πάρουμε ευλογίες.
Να καλλιεργήσουμε την αρχοντική, την ακριβή αγάπη, την οποία έχει ο Θεός, και όχι την φθηνή κοσμική αγάπη, η οποία έχει κάθε ανθρώπινη αδυναμία!

Άγίου Παϊσίου τού Άγιορείτου - Άπό τό βιβλίο: «Πάθη καί Άρετές»

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC