Αρχική > News > Όχι όπως οι Ιουδαίοι...

Όχι όπως οι Ιουδαίοι...

Ας έρθουμε στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα θα μας βοηθήσει για μια καλή συμμετοχή στο πάθος του Χριστού.
Ο Χριστός εισέρχεται για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα. Ένα εκατομμύριο Ιουδαίοι, υπολογίζουν οι Ιστορικοί, ήταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα την εποχή εκείνη για τον εορτασμό του Πάσχα. Και όλοι αυτοί οι Ιουδαίοι, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, ενθουσιασμένοι απ' Αυτόν για τα θαυμαστά Του έργα και ιδιαίτερα για την ανάσταση του Λαζάρου, που έκανε την προηγούμενη μέρα, βγήκαν να Τον υποδεχτούν με πολύ ενθουσιασμό. «Σείστηκε η πόλη» από τον ενθουσιασμό τους. Στα χέρια τους κρατούσαν βάγια, σύμβολο νίκης• και φώναζαν: «ὡσαννὰ», «ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυΐδ·».

Αλλά ο Χριστός διαφορετικά βλέπει τον ενθουσιασμό αυτόν του όχλου. Ο Χριστός κλαίει• «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτῇ».
Γιατί κλαίει ο Ιησούς; Κλαίει, γιατί βλέπει σαν Θεός το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου βλέπει πέρα από το σήμερα και το τωρινό παρόν.
Κλαίει, γιατί η πόλη αυτή η μεγάλη ύστερα από μερικά χρόνια θα καταστραφεί εντελώς• όλα της τα κτήρια, τα πολλά και τα μεγάλα θα καταπέσουν δεν θα μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα. Θα έρθει ο Τίτος, ο σκληρός αυτοκράτορας των Ρωμαίων, θα καταστρέψει την πόλη και με αλέτρι θα την κατασκάψει.
Κλαίει ο Ιησούς, γιατί ξέρει, σαν Θεός, ότι αυτός ο λαός, που τώρα φωνάζει το «Ωσαννά», αύριο θα φωνάζει το «Σταυρωθήτω». Ναι, αδελφοί! Αυτό το «Ωσαννά» θα χαμηλώσει- μέρα με την ημέρα θα χαμηλώνει περισσότερο -και την μεγάλη Παρασκευή δεν θα ακούεται πλέον το «Ωσαννά» αλλά το «Σταυρωθήτω»!

Α'

Αλλά, γιατί αυτή η μεταβολή του λαού; Δύο λόγοι συνετέλεσαν σ' αυτό. Ο ένας είναι εξωτερικός και ο άλλος εσωτερικός.
α) Ο πρώτος λόγος είναι η πίεση που εξάσκησαν στον λαό οι άρχοντες. Οι άρχοντες, που τα βλέπουν όλα με το πρίσμα της πολιτικής και του συμφέροντος... Έβλεπαν οι άρχοντες, θρησκευτικοί και πολιτικοί, ότι χανόταν το κύρος τους και η εξουσία τους με την εμφάνιση του Χριστού και έπεισαν τον λαό να ζητήσει την καταδίκη Του.
β) Δεν θα πετύχαιναν όμως τίποτε οι άρχοντες, αν δεν υπήρχε ο δεύτερος, ο σοβαρότερος λόγος. Και αυτός είναι η εσφαλμένη ιδέα των Ιουδαίων περί του Μεσσία. Η Ιουδαία τότε ήταν κάτω από την ρωμαϊκή κυριαρχία• και περίμεναν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι ένα Μεσσία ως κοινωνικό επαναστάτη, για να ξεσηκώσει τον λαό εναντίον των Ρωμαίων. Τον περίμεναν σαν επίγειο βασιλιά, με επίγεια εξουσία και οπλισμό, που θα αναδείξει το ιουδαϊκό έθνος στην Δυτική του δόξα.
Διαφορετικά όμως γράφτηκε στην Παλαιά Διαθήκη περί του Μεσσία. Κατά τους προφήτες, ο Μεσσίας θα ερχόταν όχι ως επίγειος άρχοντας, καθήμενος πάνω στα άρματα και τα χρυσοστόλιστα άλογα, αλλά, όπως μας είπε σήμερα η ευαγγελική περικοπή, ταπεινά, απλά, «καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου». Έρχεται να πάθει και το πάθος Του θα είναι εξιλαστήριος θυσία στον Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας, όπως είχε πει ο Ησαΐας.
Άλλα δεν άκουαν οι Ιουδαίοι τις φωνές των Προφητών δεν διάβαζαν Προφήτες. Πιεζόμενοι από τις πολιτικές συνθήκες της εποχής τους, έκριναν ανάλογα και την θρησκεία• και περίμεναν τον Μεσσία οπλισμένο μεν με θεϊκή δύναμη, άλλα για να κάνει το μόνο μεγάλο γι' αυτούς πολιτικό έργο: Την απαλλαγή τους από τον ρωμαϊκό ζυγό. Και όταν είδαν πια καθαρά ότι ο Χριστός δεν έχει τέτοιο σκοπό, απογοητεύθηκαν απ' Αυτόν και φώναζαν γι' Αυτόν: «Σταυρωθήτω»!

Β'

Την ίδια πλάνη των Ιουδαίων έχουν και πολλοί σημερινοί χριστιανοί.
Τί πιστεύετε, χριστιανοί του 20ού αιώνα, για τον Ιησού Χριστό; Πώς βλέπετε το πάθος Του;
Άλλοι, αδελφοί μου, ακόμη και σήμερα θεωρούν τον Χριστό ως ένα κοινωνικό επαναστάτη, που κινήθηκε ενάντια προς την κοινωνική αδικία -που μαστίγωσε με τον λόγο του την ηγέτιδα τάξη υπερασπίζοντας την τάξη του λαού και παρόμοια. Και για το πάθος του Χριστού λέγουν ότι Τον συνέλαβε η υλική βία και θανατώθηκε από ανθρώπινη αδυναμία μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά...
Τίποτε από όλα αυτά!...

Άλλοι πάλι, χριστιανοί του αιώνα μας και αυτοί, πιστεύουν τον Χριστό σαν ένα Θεό, που θα ρίξει φωτιά και κεραυνούς στα κεφάλια των ασεβών, ικανοποιώντας έτσι την εναντίον τους οργή Του για τις ασέβειες τους και δείχνοντας τους με την τιμωρία Του αυτή πόσο δυνατός είναι!...
Τίποτα απ' όλα αυτά!...

Αδελφοί μου! Μη βρισκόμαστε στην πλάνη -μη φρονούμε λανθασμένα, όπως οι Ιουδαίοι των χρόνων του Χριστού μας.
Τί είναι ο Χριστός; Τί πιστεύετε γι' Αυτόν;
Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, για να εθίσει τον άνθρωπο. Ήρθε προς το πάθος εκούσια, όχι από ανθρώπινη αδυναμία, γιατί τάχα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Το πάθος του, που καλούμαστε να το ζήσουμε ιδιαίτερα την εβδομάδα αυτή, είναι εξιλαστήριος θυσία για την άφεση των αμαρτιών μας. Και έχει την δύναμη ο Χριστός να προσφέρει τέτοια θυσία, γιατί είναι Θεός και όχι μόνο άνθρωπος• είναι Θεάνθρωπος. Και επειδή είναι Θεός γι' αυτό και αναστήθηκε εκ νεκρών.
Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία, που συνεχίζει το έργο Του. Τί είναι Εκκλησία; Είναι αυτό που ζούμε εδώ στην θεία Λειτουργία. Είναι κοινωνία αδελφών. Μάχεται την Εκκλησία το σπέρμα του όφεως, οι εχθροί του Σταυρού -άλλα η Εκκλησία δεν χάνεται, γιατί έχει θείο Ιδρυτή• θα έρθει ο Ιδρυτής Της και κεφαλή Της,ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει με την δευτέρα Του Παρουσία, να την παραλάβει.

Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί μου, περί του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε ορθά φρονήματα, ορθή πίστη για τον Ιησού, καθαρή, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Το λάθος των Ιουδαίων γύρω από το πρόσωπο του Μεσσία πρέπει να μάς καταστήσει προσεκτικούς. Ήθελαν ένα Χριστό με κρότο, να ρίξει τους τυράννους, να εξεγείρει τον λαό εν ονόματι του Γιαχβε.
"Όχι, αδελφοί μου! Λάθος όσοι πιστεύουν έτσι ή παρόμοια περί του Χριστού. Η πίστη μας είναι ήρεμη. Ιδού ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα «πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον».
Και για να έχουμε αυτή την ορθή πίστη περί του Χριστού, πρέπει να διαβάζουμε, να μελετούμε την Αγία Γραφή, που λαλεί για τον Χριστό -την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και τους αγίους Πατέρες της Εκκλησία μας, που ερμήνευσαν σωστά την Γραφή.

Και όχι μόνο, αδελφοί μου, ο νους μας να έχει ορθή και καθαρή πίστη, αλλά και η καρδιά μας να έχει ορθά και καθαρά αισθήματα περί του Χριστού. Η καρδιά μας να λέγει: Χριστέ μου, σε αγαπώ. Και τα ορθόδοξα αισθήματα της καρδιάς μας τα εκδηλώνουμε στην θεία λατρεία. Ένα ωραίο παράδειγμα ορθών, αγνών αισθημάτων προς τον Ιησού μας παρουσίασε σήμερα η ευαγγελική περικοπή στα πρόσωπα των δύο αδελφών του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Η Μάρθα διακονεί και η Μαρία άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού. Αυτή την διακονία και αυτή την μυρίπνοο προσκύνηση κάνουμε εμείς εδώ στην ορθόδοξη λατρεία μας.

Έτσι, αδελφοί μου! Με υψηλά φρονήματα -όχι με παχυλά σαν τον όχλο των Ιουδαίων. Με τρυφερά αισθήματα αγάπης- όχι με παγερή καρδιά. Με τον νου και την καρδιά πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Έρχεται για το πάθος Του. Να, ακούονται τα βήματα Του! Σαν τα παιδιά ας κράξουμε «Ωσαννά» -κι αν άλλοι φωνάζουν «Σταυρωθήτω», εμείς να κράζουμε «Ωσαννά», «Ωσαννά»!

Από το «ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ» υπό Αρχιμανδρίτου Ιερεμίου Φούντα εκδ. περιοδικό «ΘΥΜΙΑΜΑ» Μάνδρα Αττικής 1995

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC