Αρχική > News > Όχι περιττά λόγια

Όχι περιττά λόγια

Ο Αββάς Ησαΐας έλεγε για τις ανωφελείς συνομιλίες και τα περιττά λόγια: Εάν σου λέγει κάποιος ανώφελη λόγια, μη θελήσεις να τα ακούσεις, για να μην ζημιώσης την ψυχή σου και να μη ντραπείς το πρόσωπο του, από φόβο μήπως τον λυπήσεις. Να μη ανεχθείς τα λεγόμενα, δικαιολογημένος στον εαυτό σου ότι εγώ αυτά, που ακούω δεν τα δέχομαι. Μη το πεις αυτό το πράγμα.
Διότι εσύ δεν είσαι ανώτερος από τον πρωτόπλαστον, που τον έπλασε ο Θεός με το ίδιο Του το χέρι και που έβλαψε η κακή συνομιλία του με τον όφι. Να αποφεύγεις λοιπόν της ανωφελείς συζητήσεις και να μη θέλεις να ακούς. Πρόσεχε δε μη τυχόν, φεύγοντας από τις συζητήσεις αυτές, επιθυμήσεις να πληροφορηθείς τα όσα ελέχθησαν. Διότι αν ακούσεις, έστω και μία λέξη από τα λόγια αυτά, οι δαίμονες δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτην την φράσιν, που άκουσες, αλλά με αυτήν σκοτώνουν την ψυχή σου. Να φεύγεις λοιπόν τελείως από τις ανωφελείς συζητήσεις.

https://romioitispolis.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC