Αρχική > News > Ό,τι μάζεψες στήν ψυχή, μέ αύτά μένεις...!

Ό,τι μάζεψες στήν ψυχή, μέ αύτά μένεις...!

Στά γυρίσματα τής ταινίας ‟Τό Νησί” έπρεπε νά ξαπλώσω στό φέρετρο!
Τρείς φορές τό έσκαγα άπό κεί. Δέν άντεχα. Αύστηρό πράγμα τό φέρετρο: είσαι ξαπλωμένος, τοίχοι στενοί, καί τίποτα άλλο δέν ύπάρχει. Ούτε Εύαγγέλιο γιά νά διαβάσεις.
Ό,τι μάζεψες στήν ψυχή, μέ αύτά μένεις!
Στήν αίωνιότητα θά πάρουμε αύτά πού δέν μπορείς νά άγγίξεις, αύτά πού παραχωρήσαμε, αύτά πού συγχωρήσαμε, αύτά πού δώσαμε!
Είναι πιό μακάριο νά δίνεις παρά νά παίρνεις!

+ Πιότρ Μαμόνοβ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC