Αρχική > News > Τό προτέρημα τοῦ χριστιανοῦ

Τό προτέρημα τοῦ χριστιανοῦ

Μέ συντροφιά τόν κόσμο, ζεῖς τή θλίψη σου καί ἀποκάμεις. Μέ συντροφιά τόν Χριστό ζεῖς τή θλίψη σου μέ προσδοκία ἀνάστασης. "Ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαράν γενήσεται" (Ιωαν. ιστ΄21). Εἶναι φοβερή λύτρωση ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. Νά περικυκλώνει καί νά ζώνει τήν καρδιά σου ἡ βαθιά θλίψη καί έσύ νά αἰσιοδοξεῖς γιά τά ἀναστάσιμα γεγονότα πού σοῦ ἐτοιμάζει ὁ Θεός. Γνωρίζεις ὄτι σέ τόπους ἀναψυχής φτάνεις περνώντας ἀπό τό καμίνι τῶν θλίψεων. Ψάλλει σοφά ὁ ὑμνωδός: "Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος, καί ἐξήγαγες ἠμᾶς είς ἀναψυχήν" (Ψλμ ξε΄12). Τελικά εἶσαι σίγουρος. Ὄσο βαθύτερη ἡ θλίψη, τόσο καί πιό εὐλογημένα θά εἶναι τά γεγονότα πού θά συναντήσεις. Λειτουργεῖ ὁ νόμος τῆς γέννας. Βλέπεις πίσω ἀπό τά σύννεφα τό φῶς τοῦ ἤλιου. Ζεῖς τόν πνευματικό νόμο: "Τά μεγάλα χαρίσματα ἔρχονται μέ μεγάλους πειρασμούς" (Ἰσάακ ὁ Σύρος). Νά ποιό εἶναι τό θαῦμα τῆς πίστης: σέ πάει λίγο πιό πάνω. Ἐκεί πού ὅλοι ἀποκάμουν, ἐσύ κάνεις ἕνα βῆμα πιό μπροστά, πιό ψηλά.

Αρχιμ. Αρσενίου Κωτσόπουλου, "Εκπλήξεις Χάριτος", Αθήνα 2010, σελ. 379
www.profilias.blog.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC