Αρχική > News > Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019: 3η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019: 3η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών



Συνεχίστηκαν καὶ σήμερα Τρίτη 10/12 γιὰ τρίτη ἡμέρα στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν οἱ ἐκδηλώσεις στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2019.

Στὶς 6:00 μ.μ. ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ στὶς 6:30 Ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία τὴν Κοσμοσώτειρα.

Κεντρικὸς ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος, ποὺ μίλησε στὶς 7:00 μ.μ. σὲ πολυπληθὲς ἀκροατήριο. Μὲ τὸν χειμαρρώδη, ἄμεσο, παραστατικὸ καὶ βιωματικό του λόγο καθήλωσε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ ἀκροατήριο ποὺ εἶχε κατακλύσει τὸν Ναό.



Ἀναπτύσσοντας τὸ θέμα «Ὅταν πέφτεις νὰ σηκώνεσαι ξανά», ἀναφέρθηκε στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς πτώσεις καὶ τὴν κακὴ ψυχικὴ διάθεση. Ἀρχικὰ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἔχει συνεχεῖς διακυμάνσεις καὶ πτώσεις, πρᾶγμα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀπογοήτευση. Αὐτὸ θὰ συμβεῖ ἄν καταλάβουμε ὅτι ὁ Θεὸς πίσω ἀπὸ τὴν πτώση μας βλέπει τὴν ἀνόρθωσή μας, τὴν κρυμμένη ἀθωότητά μας. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπιεικής, συγχωρεῖ καὶ ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο.

Ἀναφερόμενος στὶς αἰτίες ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ νιώθει διαρκῶς πεσμένος, ἐπεσήμανε δύο παράγοντες:
1. Τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ οἰκογένεια ἀντιμετώπισε τὶς ἀποτυχίες τοῦ παιδιοῦ.
2. Τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν Θεό. Ἄν σχηματίσαμε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ-τιμωροῦ, τότε βυθιζόμαστε στὸν φόβο καὶ τὴν ἀπελπισία. Ἄν ἡ εἰκόνα εἶναι τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τότε εἴμαστε εὐτυχεῖς, γαλήνιοι καὶ εὐτυχεῖς. Ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν ἀπελπίζει.

Ὡς πρὸς τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν πτώσεών μας εἶπε ὅτι πρωτίστως χρειάζεται θέληση γιὰ ἀλλαγἠ καὶ ἐν συνεχείᾳ προσπάθεια καὶ ἀγώνας γιὰ ἐσωτερικὴ ἀλλαγή.
Τέλος, χρειάζεται ἀντίσταση καὶ ὅραμα γιὰ μιὰ ἀνορθωμένη ζωή. Ἔχει σημασία ἡ ὀπτικὴ μὲ τὴν ὁποία βλέπουμε καὶ ἑρμηνεύουμε τὰ πράγματα. Κι αὐτὸ εἶναι ποὺ κάνει ὁ Χριστός. Ἀλλάζει τὴν ὀπτικὴ τῆς ζωῆς.

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Ἀνδρέας συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες.



Στὶς 9:00 μ.μ. ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία.

Μὲ προεστῶτα τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μάρκελλο Καμπάνη, ποὺ μίλησε μὲ θέμα «Ἡ βία στὴν καθημερινότητα καὶ ἡ βία στὴν Καινὴ Διαθήκη». Συλλειτούργησε ὁ π. Ἀναστάσιος Σαργέντης, προϊστάμενος τὸῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Διονυσίου Ἀχαρνῶν.

Ἔψαλε ὁ κ. Ἰωάννης Καρῖνος, φοιτητὴς τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC