Αρχική > News > Το θυμίαμα

Το θυμίαμα

Θυμίαμα καλείται το αρωματικό ρετσίνι ή το κόμμι που βγαίνει από τις τομές στο κορμό του δέντρου λίβανος εξ’ ου και λιβάνι. Στο σπίτι καλό είναι να προσφέρεται θυμίαμα τακτικά και να συνοδεύεται πάντοτε με κάποια προσευχή.
Το θυμίαμα συμβολίζει την προσευχή, που ανεβαίνει προς το θρόνο του Θεού. «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον Σου...» Και ταυτόχρονα συμβολίζει και την ζέουσαν επιθυμία μας να γίνει η προσευχή μας δεκτή «εις οσμήν ευωδίας πνευματικής».

Συμβολίζει επίσης τις γλώσσες πυρός της Αγίας Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος εξαπέστειλε στους μαθητές Του το Πανάγιο Του Πνεύμα «εν είδει πυρίνων γλωσσών». Με το θυμίαμα ζητούμε από τον Κύριο να μας στείλει την αγιοπνευματικήν Του Χάρι, Γι' αυτό και οι πιστοί, όταν τους θυμιάζει ο ιερέας, κλίνουν ελαφρώς τη κεφαλή σε δείγμα αποδοχής της χάριτος αυτής.

Η καύση του θυμιάματος σημαίνει τη λατρεία και τον εξιλασμό. Το δε ευχάριστο συναίσθημα, που δημιουργείται από το άρωμα του θυμιάματος σε όλο το χώρο του ναού, σημαίνει την πλήρωση της καρδιάς μας από τη θεία ευαρέστηση, που είναι ο καρπός της αγάπης μας προς τον Θεό. Στη περίπτωση αυτή κάθε πιστός μετατρέπεται σε «ευωδίαν Χριστού».

Το δε θυμιατήριον, όπου καίγονται τα κάρβουνα και τοποθετείται το θυμίαμα, συμβολίζει τη κοιλία της Παναγίας, η οποία δέχτηκε στα σπλάχνα της σωματικώς την Θεότητα, που είναι «πυρ καταναλίσκον», χωρίς να υποστεί φθορά ή αλλοίωση. Με απλά λόγια και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περιγράφει αυτόν τον συμβολισμό, λέγοντας: «το θυμιατό σημαίνει τη Δέσποινα, τη Θεοτόκο. Όπως τα κάρβουνα είναι μέσα στο θυμιατό και δεν καίγεται, έτσι και η Δέσποινα Θεοτόκος δέχθηκε τον Χριστό και δεν κάηκε αλλά φωτίστηκε».

Με το θυμίαμα που προσφέρουμε την ώρα της προσευχής υποβοηθείται η ανάταση της ψυχής προς τα ψηλά «άνω σχώμεν τας καρδίας». Όπως το θυμίαμα θερμαινόμενο στον άνθρακα ανέρχεται προς τα άνω ευωδιάζοντας το περιβάλλον, έτσι και n ψυχή του πιστού με θερμή πίστη πρέπει να πτερουγίζει προς τα άνω μυροβλύζουσα, απαγγιστρωμένη από τις υλικές μέριμνες. Τέλος η βάση του θυμιατηρίου υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού, η φωτιά την θεότητα Του και ο ευώδης καπνός μας πληροφορεί την προπορευόμενη ευωδία του Αγίου Πνεύματος.

Πηγή: www.orthodoxiaedo.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC