Αρχική > News > Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019: 11η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019: 11η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού ΑχαρνώνΤὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2019 τελέσθηκε Ὄρθρος καὶ ζΘεία Λειτουργία.

Τὸ ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ συναπτὰ ἡ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρό. Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.κ. Νεκτάριος μίλησε μὲ θέμα: «Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ».
Μέσα ἀπὸ μία συγκλονιστικὴ ἀφήγηση ζωντάνεψε μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ ἀκροατηρίου τὴν ζοφερὴ ἐποχὴ τῆς κυριαρχίας τοῦ ἄθεου σοβιετικοῦ καθεστῶτος, μὲ τὶς διώξεις τῶν πιστῶν, ἀνατινάξεις ἐκκλησιῶν, ἐρήμωση τῶν μοναστηριῶν, κάψιμο εἰκόνων, ἐκτελέσεις κληρικῶν καὶ μοναχῶν, καύση ἁγίων λειψάνων καὶ κάθε εἴδος βαρβαρότητας ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν σκοτεινὴ ἐποχὴ διαγράφεται ἡ μαρτυρικὴ πορεία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ μὲ τὰ ἕντεκα χρόνια φυλακῶν καὶ ἐξοριῶν καὶ παράλληλα θυσιαστικῆς προσφορᾶς μέσω τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης μὲ ἀνύπαρκτα ἀκόμη καὶ τὰ στοιχειώδη μέσα σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Οἱ σκληρὲς καὶ ἀπάνθρωπες συνθῆκες ποὺ ζοῦσε θέριευαν μέσα του τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ δὲν τὸν ἐμπόδισαν νὰ Τοῦ προσφέρει τὴν ζωή του θυσία ζῶσα. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε ἕνα συνεχὲς μαρτύριο. Ὁ ἴδιος λίγο πρὶν τὸ τέλος γράφει στὸν γιό του: «Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ διευθετῶ τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἕνα μαρτύριο».
Ἀπὸ ὅλες τὶς ἀρετές του ἡ κυριότερη ἦταν ἡ ἀγάπη, ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν.
Καὶ ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος λέγοντας ὅτι ὅποιος ἔχει μάθει νὰ προσφέρει, παραμένει ζωντανός, ἐνῶ ὅποιος ἔχει μάθει μόνο νὰ δέχεται, νεκρώνεται.Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας του εὐλόγησε τὶς ἰατρικὲς καὶ νοσηλευτικὲς μπλοῦζες τῶν πιστῶν ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν. Κατόπιν, στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μὲ τὸ ἀκροατήριο γιὰ θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Ἀκολούθως ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία.

Λειτούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Νεάμτζια, ἐφημέριος τὸῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ θέμα: «Τὸ μαρτύριο τῆς Ἱερωσύνης». Ἔψαλε ὁ ἱεροψάλτης κ. Πέτρος Κιούσης.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC