Αρχική > News > Τα στάδια της ευχής

Τα στάδια της ευχής

Τα στάδια της ευχής μέσα από τα Πατερικά κείμενα διαφαίνονται να είναι επτά:
1. Αρχικό στάδιο. Ο προσευχόμενος λέει την ευχή με το στόμα, με τα χείλη, δυνατά ή ψιθυριστά, ανάλογα με τις συνθήκες. Ο αρχάριος θα πρέπει να εκφωνεί την ευχή με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον για δύο μήνες και για όσο διάστημα χρειασθεί. Σε όλο αυτό το διάστημα ο Χριστιανός θα πρέπει να συγκεντρώνεται στα λόγια της ευχής.

2. Κατά το δεύτερο στάδιο η ευχή λέγεται νοητικά, με τη σκέψη, κρατώντας πάντοτε τον νου συγκεντρωμένο στις λέξεις της. Φυσικά, όταν ο νους κουράζεται, η ευχή λέγεται και πάλι με το στόμα, μέχρι να ξεκουραστεί ο νους.

3. Στο τρίτο στάδιο ο νους κατέρχεται στην καρδιά και η ευχή λέγεται νοερά μέσα από αυτήν. Ο νους είναι συγκεντρωμένος στην καρδιά, ενωμένος με αυτήν, προσέχοντας την έννοια των λέξεων της ευχής.

4. Η προσευχή γίνεται αδιάλειπτη και αυτενεργούσα.

5. Σιωπή του νου ενώπιον του Κυρίου και αίσθηση θερμότητας και χαράς στην καρδιά από την Θείαν Χάριν, που κατοικεί μέσα στην ψυχή.

6. Αρπαγή του νου στη "θεωρία".

7. Θέα του Ακτίστου Φωτός, εάν ο Κύριος ευδοκήσει.

Χρειάζεται να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, όσο διαρκεί η νοερά προσευχή, απαγορεύεται κάθε είδους εικόνα ή φαντασία. Ο προσευχόμενος δεν θα πρέπει να αποδέχεται κανένα σχήμα, φως ή οποιαδήποτε εμφάνιση ή παρουσία, γιατί πιθανόν να περιπέσει σε πλάνη. Τόσο ο πονηρός όσο και η φαντασία μπορούν να τον εξαπα-τήσουν. Ούτε και με καλές σκέψεις δεν πρέπει να ασχολείται εκείνη την ώρα, γιατί αυτό αποσπά τον νου από τη συγκέντρωση του. Η ευχή θα πρέπει να λέγεται χωρίς φαντασίες, εικόνες ή σκέψεις, με προσήλωση μόνο στα λόγια της ευχής.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC