Αρχική > News > Π. Παΐσιος «Ὁ κόσμος δέν καταλαβαίνει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ»

Π. Παΐσιος «Ὁ κόσμος δέν καταλαβαίνει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ»

"Στην κατάσταση ποῦ εἶναι σήμερα οἱ ἄνθρωποι, ὅ,τι τούς λέει ὁ λογισμός κάνουν. Ἄλλοι εἶναι μέ χάπια, ἄλλοι παίρνουν ναρκωτικά… Κάθε τόσο τρεῖς - τέσσερις ξεκινοῦν νά κάνουν μία καινούρια θρησκεία. Ἀνάλογα, λίγα γίνονται, ἐγκλήματα, δυστυχήματα κ.λ.π. Βοηθάει ὁ Θεός. Ἦρθε ἕνας στό Καλύβι καί μου λέει: "Ἔχεις καμμιά κιθάρα;" Πίνει χασίς, ἔχει ὄρεξη νά μιλάη - δέν σέ ρωτάει ἄν ἔχης ἐσύ ὄρεξη - θέλει καί μία κιθάρα!
Ἄλλοι βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί θέλουν νά αὐτοκτονήσουνἤ νά κάνουν κανένα κακό, γιά νά γίνει σαματάς. Δέν εἶναι ὅτι τούς περνάει αὐτό σάν βλάσφημος λογισμός καί τόν διώχνουν. Βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν. Μοῦ εἶπε ἕνας: "Θέλω νά μέ γράψουν οἱ ἐφημερίδες ὅτι εἶμαι ἤρωας". Οἱ ἄλλοι χρησιμοποιοῦν μερικούς τέτοιους καί κάνουν τήν δουλειά τους. Πάλι καλά, ἀνάλογα, λίγα γίνονται.

Τό καλό εἶναι ποῦ δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός. Ὁ Καλός Θεός τόν σημερινό κόσμο τόν φυλάει μέ τά δυό Του χέρια, παλιότερα μόνο μέ τό ἕνα. Σήμερα, μέσα στούς τόσους κινδύνουν ποῦ ζῆ ὁ ἄνθρωπος, ὁ Θεός τόν φυλάει ὅπως ἡ μάνα τό μικρό παιδί, ὅταν ἀρχίζη νά περπατάη. Τώρα μᾶς βοηθοῦν πιό πολύ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι, ἀλλά δέν τό καταλαβαίνουμε.
Ποῦ θά ἦταν ὁ κόσμος, ἄν δέν βοηθοῦσαν! Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων παίρνει χάπια καί εἶναι σέ μία κατάσταση… Ἄλλος μεθυσμένος, ἄλλος ἀπογοητευμένος, ἄλλος ζαλισμένος, ἄλλος ἀπό τούς πόνους ξενυχτισμένος. Ὅλοι αὐτοί βλέπεις νά ὁδηγοῦν αὐτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νά κάνουν ἐπικίνδυνες δουλειές, νά χειρίζωνται ἐπικίνδυνα μηχανήματα. Εἶναι ὅλοι αὐτοί σέ κατάσταση νά ὁδηγοῦν; Μποροῦσε νά εἶχε σακατευθῆ ὁ κόσμος. Πῶς μᾶς φυλάει ὁ Θεός καί δέν τό καταλαβαίνουμε! Παλιά, θυμᾶμαι, πήγαιναν οἱ γονεῖς στά χωράφια καί πολλές φορές μᾶς ἄφηναν στήν γειτόνισσα νά μᾶς προσέχη μαζί μέ τά παιδιά τά δικά της. Ἀλλά τότε ἦταν ἰσορροπημένα τά παιδιά. Μία ματιά ἔριχνε ἡ γειτόνισσα καί ἔκανε τίς δουλειές της καί ἐμεῖς παίζαμε ἥσυχα. Ἔτσι καί ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι παλιά μέ μία ματιά παρακολουθοῦσαν τόν κόσμο. Σήμερα καί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι τόν ἕναν πιάνουν ἀπό ΄δῶ, τόν ἄλλον ἀπό ΄κεῖ, γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἰσορροπημένοι.

Τώρα εἶναι μία κατάσταση… Θεός φυλάξοι! Σάν μία μητέρα νά ἔχη δυό-τρία προβληματικά παιδιά, τό ἕνα λίγο χαζούλικο, τό ἄλλο λίγο ἀλλοίθωρο, τό ἄλλο λίγο ἀνάποδο, νά ἔχη καί κανά-δυό της γειτόνισσας νά τά προσέχη, καί τό ἕνα νά ἀνεβαίνη ψηλά καί νά κινδυνεύη νά πέση κάτω, τό ἄλλο νά παίρνη τό μαχαίρι νά κόψη τόν λαιμό του, τό ἄλλο νά παῆ νά κάνη κακό στό ἄλλο, καί αὐτή συνέχεια νά βρίσκεται σέ ἐγρήγορση, νά τά παρακολουθῆ, καί ἐκεῖνα νά μήν καταλαβαίνουν τήν ἀγωνία της.

Ἔτσι καί ὁ κόσμος δέν καταλαβαίνη τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Μέ τόσα ἐπικίνδυνα μέσα ποῦ ὑπάρχουν σήμερα θά εἶχε σακατευθῆ, ἄν δέν βοηθοῦσε ὁ Θεός. Ἀλλά ἔχουμε καί Πατέρα τόν Θεό καί Μάνα τήν Παναγία καί ἀδέλφια τούς Ἁγίους καί τούς Ἀγγέλους, ποῦ μᾶς προστατεύουν.
Πόσο μισεῖ ὁ διάβολος τό ἀνθρώπινο γένος καί θέλει νά τό ἐξαφανίση! Καί ἐμεῖς ξεχνοῦμε μέ ποιόν παλεύουμε. Νά ξέρατε πόσες φορές ὁ διάβολος τύλιξε τήν γῆ μέ τήν οὐρά του, γιά νά τήν καταστρέψη! Δέν τόν ἀφήνει ὅμως ὁ Θεός, τοῦ χαλάει τά σχέδια. Καί τό κακό πού πάει νά κάνη τό ταγκαλάκι, ὁ Θεός τό ἀξιοποιεῖ καί βγάζει μεγάλο καλό. Ὁ διάβολος τώρα ὀργώνει, ὁ Χριστός ὅμως θά σπείρη τελικά".

Ἀπό τό βιβλίο “ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
www.alithia-orthodoksi-xristianiki.blogspot.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC