Αρχική > News > Πῶς παραβλέπεις Κύριε;

Πῶς παραβλέπεις Κύριε;

Πῶς παραβλέπεις ἄπειρα τῶν σφαλμάτων μου πλήθη καί οὐ λογίζῃ, Δέσποτα, τάς τῶν κακῶν μου πράξεις, ἀλλ᾿ ἐλεεῖς καί σκέπεις με, καί φωτίζεις καί τρέφεις ὡς ἐκπληροῦντα πάσας σου τάς ἐντολάς, Σωτήρ μου;

~ Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

http://pneumatoskoinwnia.blogspot.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC