Αρχική > News > Πως θα ὠφελήσεις κάποιον χωρίς νά βλαφτεῖ ἡ ψυχή του...

Πως θα ὠφελήσεις κάποιον χωρίς νά βλαφτεῖ ἡ ψυχή του...

Ὅταν θέλεις νά συμβουλέψεις κάποιον στό καλό, πρῶτα νά τοῦ δείξεις τήν ἀγάπη σου, καί μετά μέ λεπτότητα καί προσοχή νά τοῦ κάνεις τήν παρατήρηση, προσέχοντας νά μήν τόν πληγώσεις... Γιατί αὐτός θά παρατηρήσει πρῶτα τήν ἀγάπη πού θά τοῦ δείξεις, κι ὕστερα θά προσέξει τήν παρατήρηση πού θά τοῦ κάνεις... Ἔτσι θά τόν ὠφελήσεις χωρίς νά βλαφτεῖ ἡ ψυχή του... (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC