Αρχική > News > Πρόγραμμα Κατηχητικών Σχολείων & Δραστηριότητες 2013-2014

Πρόγραμμα Κατηχητικών Σχολείων & Δραστηριότητες 2013-2014

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ 382, 111 43 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2102281754, FAX: 2102281106
EMAIL: fr.them@gmail.com SITE: www.orthmad.gr

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, 10:30 π.μ.

Στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας, ὁδὸς Μαλακάση 10 (παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν)
Κατὰ τὴν διάρκεια μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ θὰ γίνουν οἱ ἐγγραφές σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΝΗΠΙΑ 5-6 ἐτῶν (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ:
κ. Ἀναστασία Παγιαλῆ, Βρεφονηπιοκόμος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Παρασκευὴ Καραδήμα, Οἰκιακά.
Τόπος Συναντήσεων: Ἀρχονταρίκι, ὁδὸς Σηφάκα 12, ἡμιόροφος.
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:45 π.μ.-11:45 π.μ. (Παιχνίδι & Κατήχηση, πρωϊνό).

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Α’-Β’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθηνὰ Λέλη, Καθηγήτρια Θεολόγος.
ΒΟΗΘΟΣ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Αἰμιλία Γερμανάκου, Οἰκιακά.
ΒΟΗΘΟΣ Β’: κ. Μαρινέλλα Ρούτση, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο (μικρὴ αἴθουσα).
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:45 π.μ.-12:15 π.μ. (Παιχνίδι & Κατήχηση & πρωϊνό).

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γ’-Δ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
ΒΟΗΘΟΙ Α΄ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Λυκούργος Φορόπουλος, Καθηγητής Φυσικῆς καὶ Χρῆστος Παναγιώτης, Ἰδ. Ὑπάλληλος, Παναγιώτης Ψαραδέλλης, Ἀπόφοιτος ΡΕΣ. Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο (μεγάλη αἴθουσα).
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων:
10:45 π.μ.-12:15 π.μ. (Παιχνίδι & Κατήχηση & πρωϊνό).

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ε’-ΣΤ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: π. Γεώργιος Ζούπινας, Διάκονος, κ. Ἀθανάσιος Δέδες, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
ΒΟΗΘΟΙ Β΄ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Χριστίνα Μούρτη, Καθηγήτρια Φιλόλογος, καὶ Ἰωάννης Θάνος, Ἰδ. Ὑπάλληλος.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς.
Ἡμέρα: Κυριακή.
Ὥρες Συναντήσεων: 10:45 π.μ.-12:15 π.μ. (Παιχνίδι & Κατήχηση & Πρωϊνό).

5. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Α’-Γ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Σοφία Κάντζια, Καθηγήτρια Ἀρχαιολόγος.
ΒΟΗΘΟΙ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθανάσιος Δέδες, Ἰδ. Ὑπάλληλος, δ. Μαρία Σούκουλη, Φοιτήτρια Νομικῆς, δ. Ἀφροδίτη Ἀγαπητοῦ, Καθηγήτρια Θεολογίας.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ μεγάλου Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα Συναντήσεων: 4:30 μ.μ.-6:00 μ.μ.

6. ΛΥΚΕΙΟΥ: Α’-Γ’ (μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθηνὰ Χαμηλοθώρη, Καθηγήτρια Θεολόγος.
ΒΟΗΘΟΙ Α’ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Ἀθανάσιος Δέδες, Ἰδ. Ὑπάλληλος, δ. Μαρία Σούκουλη, Φοιτήτρια Νομικῆς, δ. Ἀφροδίτη Ἀγαπητοῦ, Καθηγήτρια Θεολογίας.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς.
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα Συναντήσεων: 4:30 μ.μ.-6:00 μ.μ.

7. ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ( ἀπὸ 18 ἕως 45 ἐτῶν) (Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου.
ΒΟΗΘΟΣ Α’: π. Γεώργιος Ζούπινας.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Παρασκευή.
Ὥρα Συναντήσεων: 7:15 μ.μ.-9:00 μ.μ. (7:15-7:40 Μικρὸ Ἀπόδειπνο)

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς (κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου).
Ἡμέρα: Παρασκευή.
Ὥρα Συναντήσεων: 5:00 μ.μ.-6:15 μ.μ.

9. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες Μεικτό)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: π. Γεώργιος Καλποῦζος.
Τόπος Συναντήσεων: Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς.
Ἡμέρα: Τετάρτη.
Ὥρα Συναντήσεων: 5:00 μ.μ.-6:15 μ.μ.

Ἅπαντες οἱ κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες τῶν Σχολείων μας ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ διετὲς Σεμινάριο Ὑποψηφίων Κατηχητῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ. Κων/νος Τσαμουρᾶς.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρες: Δευτέρα καὶ Πέμπτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 6:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 3 Ὀκτωβρίου 2013.

2. ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό - 2 τμήματα ἀρχαρίων & προχωρημένων)
Ὑπεύθυνος: κ. Γιαννούλης Λυμπερόπουλος, Καθηγητής Ἁγιογραφίας.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Τετάρτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 4:00 μ.μ.-6:00 μ.μ. καὶ 6:00 μ.μ.-8:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 2 Ὀκτωβρίου 2013.

3. ΧΟΡΩΔΙΑ (γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες μεικτό)
Ὑπεύθυνος: κ Δημήτριος Κρουσταλάκης.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Τρίτη.
Ὥρα ἐνάρξεως: 5:30 μ.μ.-7:30 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 1 Ὀκτωβρίου 2013.

4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (γιὰ Μαθητὲς Γυμνασίου μόνο γιὰ ἄπορους μαθητές)
Ὑπεύθυνη: κ. Χριστίνα Μούρτη, Καθηγήτρια Φιλολογίας.
Τόπος Συναντήσεων: Πνευματικὸ Κέντρο, ὁδὸς Μαλακάση 10, ἡμιυπόγειο.
Ἡμέρα: Παρασκευή.
Ὥρα ἐνάρξεως: 17:00 π.μ.-18:00
Πρώτη συνάντηση: 11 Ὀκτωβρίου 2013.

5. ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (μπάσκετ γιὰ ἀγόρια)
Ὑπεύθυνος Κατηχητής: κ. Χρῆστος Παναγιώτης.
Στὸ τμῆμα αὐτὸ μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλα τὰ ἀγόρια τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων. Μὲ αὐτοκίνητα μεταφέρονται σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο ἄθλησης ὅπου γίνεται προπόνηση καὶ παιχνίδι.
Τόπος συγκέντρωσης: Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν.
Ἡμέρα: Σάββατο.
Ὥρα ἀναχώρησης: 8:30 π.μ. Ὥρα ἐπιστροφῆς στὸ ναό: 10:15 π.μ.
Πρώτη συνάντηση: Σάββατο, 5 Ὀκτωβρίου 2013.

6. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
Ὑπεύθυνη μαθημάτων: κ. Πετρούλα Πριοβόλου.
Στὸ τμῆμα αὐτὸ μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλες οἱ νέες κυρίες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ τὰ παραδοσιακὰ γλυκίσματα.
Τόπος συγκέντρωσης: Ἀρχονταρίκι, Σηφάκα 12, ἡμιόροφος.
Ἡμέρα: Δευτέρα.
Ὥρα ἐνάρξεως: 4:00 μ.μ.-6:00 μ.μ.
Πρώτη συνάντηση: 21 Ὀκτωβρίου 2013.

7. ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΝΥΜΦΩΝ, ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ, ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Ἡ ἐνορία μας δραστηριοποιεῖται καὶ στὸν τομέα τῆς Κατηχήσεως καὶ προετοιμασίας τῶν μελλόντων Ἀναδόχων, Παρανύμφων, Μελλονύμφων καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν ἀλλοδαπῶν, ἀλλοθρήσκων ἤ ἑτεροδόξων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσπασθοῦν ἐνσυνείδητα τὴν Ὀρθοδοξία. Λειτουργεῖ βάσει ἐτησίου προγράμματος ποὺ ἀναρτᾶται στοὺς πίνακες ἀνακοινώσεων τοῦ ναοῦ μας.
Ὑπεύθυνος: Διάκονος π. Γεώργιος Ζούπινας

8. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας κ. Νικόλαος Γεωργίου παραδίδει κάθε Κυριακὴ ἀπόγευμα μαθήματα σὲ ἀρχαρίους καὶ προχωρημένους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διδαχθοῦν τὴν Βυζαντινὴ Μουσική. Κάθε Κυριακὴ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς ὁδοῦ Μαλακάση 10, ὥρες: 5:00-8:00 μ.μ. Πρῶτο μάθημα καὶ ἐγγραφὲς 6 Ὀκτωβρίου 2013. Οἱ μαθητὲς άπαραιτήτως ὀφείλουν νὰ παρακολουθοῦν ὅλα τὰ μαθήματα, χωρὶς εἰ δυνατὸν ἀπουσίες.

9. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
Ἡ Ε.Ν.Ε. δραστηριοποιεῖται στὸν τομέα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὴ μακρυνὴ Μαδαγασκάρη. Συλλέγει τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, ὑποδήματα, ροῦχα σὲ καλὴ κατάσταση, παιδικὰ παιχνίδια, γραφικὲς ὕλες κ.ἄ. Ἐνισχύει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ ἱεραποστόλου Σεβ. Μητροπολίτου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου Σεννῆ. Τὰ πράγματα παραδίδονται ἀπευθείας στὸν ὑπεύθυνο τοῦ προγράμματος.
Ὑπεύθυνος: π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑΣ
Ἡ Ε.Ν.Ε. τῆς ἐνορίας μας δραστηριοποιεῖται στὸν τομέα τῆς ἐνισχύσεως, ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς, τῶν φυλακισμένων. Συλλέγει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ διάφορα εἴδη καὶ τὰ ὁποῖα μεταφέρει στὶς φυλακές. Σχετικὰ κατὰ καιροὺς ἀναρτᾶται στοὺς πίνακες ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ μας λίστα μὲ τὰ ἀπαραίτητα εἴδη ποὺ ἔχουν ἀνάγκη οἱ φυλακισμένοι.
Ὑπεύθυνος Προγράμματος καὶ Διαχείρηση: κ. Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος.

11. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στὸ ναό μας λειτουργεῖ δανειστικὴ Βιβλιοθήκη.
Ὑπεύθυνος: π. Γεώργιος Ζούπινας.

12. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Μαρία Δαγκαλάκη, κ. Παναγιώτης Ψαραδέλλης, κ. Χριστίνα Μούρτη. Τὸ ἐπιτελεῖο αὐτὸ φροντίζει γιὰ τὶς διάφορες κατασκευὲς δώρων ὅλων τῶν κατηχητικῶν βαθμίδων.

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ: κ. Γεώργιος Νταλιάνης, κ. Κων/νος Χατζηκελέσογλου, κ. Σπυρίδων Μακρῆς.

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: κ. Σπυρίδων Μακρῆς.

15. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: κ. Μαρία Σάλτα, κ. Ιωάννα Νικολαΐδη

16. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Ν.Ε.: δ. Μαρία Σούκουλη, κ. Αἰκατερίνη Κουρτέση.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC