Αρχική > News > Προσευχή μέ γόνατα καί αίτημα μετά δακρύων...!

Προσευχή μέ γόνατα καί αίτημα μετά δακρύων...!

Όπου βλέπετε ότι κάπου κουτσαίνετε, κάπου δέν πάει κάτι καλά, μήν τό άφήνετε, βάλετε φάρμακο νά θεραπευτεί!

Προσευχή μέ γόνατα καί αίτημα μετά δακρύων: "Κύριε πρόφθασον... διόρθωσέ με σέ αύτό... διόρθωσέ με σέ έκείνο...!".

Αύτό θά μᾶς βοηθήσει νά μήν έχουμε βασικά σφάλματα καί νά άσφαλίσουμε τήν ψυχή μας, καθαρή καί έτοιμη γιά τήν αίώνια ζωή!

+ Γέροντος Έφραίμ Φιλοθεΐτου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC