Αρχική > News > Πρέπει να προσπαθούμε να κρύβομε μέσα μας τα δώρα που μας έχουν δοθεί, αλλοιώς κινδυνεύουμε να τα χάσουμε

Πρέπει να προσπαθούμε να κρύβομε μέσα μας τα δώρα που μας έχουν δοθεί, αλλοιώς κινδυνεύουμε να τα χάσουμε

«Δεν πρέπει, έλεγε ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, ν’ ανοίγει κανείς στους άλλους την καρδιά του χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Ανάμεσα σε χίλιους θα υπάρχει ίσως μόνον ένας που θα ‘ναι ικανός να μπει μέσα στο μυστήριό της.
Με έναν ψυχικό άνθρωπο πρέπει να μιλά κανείς γι’ ανθρώπινα πράγματα. Μ’ αυτόν όμως που ‘χει τη διάνοιά του ανοιχτή στο υπερφυσικό, πρέπει να μιλά για ουράνια πράγματα.

Δεν πρέπει να συζητεί κανείς πνευματικά, θέματα με ανθρώπους που αυτά δεν τους ενδιαφέρουν, αλλά να θυμάται τα λόγια του Κυρίου: «Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν υμάς» (Ματθ. 7, 6).
Θα πει: «Με όλα τα δυνατά μέσα πρέπει να προσπαθούμε να κρύβομε μέσα μας τα δώρα που μας έχουν δοθεί: αλλοιώς κινδυνεύουμε να τα χάσουμε χωρίς να μπορούμε να τα ξαναβρούμε.
Αντίθετα, όταν υπάρχει ανάγκη ή όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία, πρέπει να ενεργούμε ανοικτά προς δόξαν του Θεού».

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (1759-1833)

Από το βιβλίο της Ειρήνης Γκοραΐνωφ ο «Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ», των εκδόσεων Τήνος. Μετάφραση Πίτσα κ. Σκουτέρη/ μέσω Πεμπτουσίας.

https://momyof6.wordpress.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC