Αρχική > News > Πηλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν...

Πηλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν...

- Ο πηλός τον πηλόν κλέπτει.

- Ο πηλός τον πηλόν υβρίζει.

- Ο πηλός τον πηλόν συκοφαντεί.

- Ο πηλός του πηλού επαίρεται.

- Ο πηλός τον πηλόν πλουτεί.

- Ο πηλός του πηλού άρχει.

- Ο πηλός τον πηλόν δέρει.

- Ο πηλός τον πηλόν φυλακίζει.


Και εν γένει ο πηλός του πηλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως του πόθεν και πού ευρέθη, πώς εγεννήθη, τις ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μετά ταύτα.

https://romioitispolis.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC