Αρχική > News > Παραινέσεις περι Προσευχής του Αγίου Γέροντος Ιερωνύμου της Αιγίνης (1966)

Παραινέσεις περι Προσευχής του Αγίου Γέροντος Ιερωνύμου της Αιγίνης (1966)

* Είτε έχεις ζήλον είτε όχι, την προσευχή ν δεν θα κόβης ούτε θα αμελής. Δια πολλούς λόγους την προσευχήν δεν θα κόβεις ούτε θα αμελής. Προσπάθησε επίσης, ένα κόμπο δάκρυ κάθε βράδυ να έχεις.

* Ημέρα να μη περάσει χωρίς προσευχήν, άλλα και προσευχή να μη γίνει χωρίς δάκρυ.

* Επιμένετε και αυξάνετε την προσευχήν. Θα κάμετε την προσευχήν, την οποίαν ορίζει η Εκκλησία μας, δηλ. Εξάψαλμον, Απόδειπνον, Παράκλησιν κλπ. Θα διαβάζετε αυτά από τα βιβλία, αλλά ενίοτε αφήνετέ τα και δι' ολίγον. Δηλαδή χωρίς το βιβλίον, εκτός τα λόγια αυτά της προσευχής, μιλήσατε από μόνοι σας εις τον Χριστόν μας. Απλά και από την καρδιά σας, πήτε Του σαν να Τον βλέπατε μπροστά σας:
«Πατέρα μου, έσφαλα, δεν πέρασα την ημέρα μου πνευματικά, αλλά με κοσμικά πράγματα. Κατέκρινα, μίλησα πολύ, γέλασα, έφαγα πολύ, προσευχή δεν έκαμα, είχα τόσες αδυναμίες και πτώσεις. Συγχώρεσε με Κύριε κλπ.».
Έτσι να λέγετε και θα σας λυπηθή τότε ο Χριστός μας και θα σας στείλη δάκρυα. Και πρέπει να έλθουν δάκρυα, διότι αυτά τα δάκρυα της προσευχής θα σας δώσουν δύναμιν και χαράν. Αυτά θα σας πάρουν τις θλίψεις.

* Όπως αν δεν εργασθής μισθόν δεν παίρνεις, έτσι και χωρίς κόπον, προσπάθειες, επιμέλειαν, προσευχήν κλπ. ούτε χαρίσματα έρχονται, ούτε πνευματικές άγιες γεύσεις.

* Ταπείνωση, δάκρυα, προσευχή και καθαρή ψυχή. Δεν έρχονται δάκρυα, όταν δεν πέρασε κανείς καλά, πνευματικά την ημέρα του.

* Ημέρα που θα περάσει και δεν ένοιωσες τον Χριστόν μας εις την καρδία σου, διά της προσευχής, αναγνώσεως Ψαλτηρίου, Ευαγγελίου κλπ., να θεωρής ότι απώλεσες αυτή την ημέρα!
Να παρακαλής με δάκρυα, όπως η Μαρία Μαγδαληνή και να λέγης: Χριστέ μου, μη με εγκατάλειψης! Χριστέ μου μη με άφήσης μόνο, Χριστέ μου γλυκύτατε, μη πάρης την ψυχήν μου αν δεν γίνω όλος Σος!

* Σε κάθε προσευχή πρέπει να έχετε ένα κόμπο δάκρυ. Και όταν σας έλθη κατάνυξι, μη το λέτε πουθενά, γιατί είναι θείον δώρον, μήπως και το χάσετε!

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC