Αρχική > News > Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019: 12η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019: 12η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών12η ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2019 σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 καὶ οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τὸ πρωὶ μὲ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία. Στὶς 6:00 μ.μ. ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ στὴν συνέχεια Μικρὸς Ἁγιασμὸς μετὰ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τὸῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ δεκάδων ἄλλων Ἀγίων. Στὸ τέλος διενεμήθησαν στοὺς πιστοὺς φιαλίδια μὲ ἁγιασμό.

Κεντρικὸς ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας ἦταν ὁ Πολιτικὸς Ἐπιστήμων κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Πῶς θὰ διδάξουμε τὴν ἱστορία σὲ νέους καὶ νέες μὲ ὀρθόδοξη συνείδηση».
Μεταξὺ ἄλλων ὁ ὁμιλητὴς τόνισε ὅτι ἡ Ἱστορία εἶναι μέσα στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν νοεῖται γνώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων χωρὶς ἱστορικὴ γνώση. Σπουδαῖοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποίησαν τὴν ἱστορία γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αἱρέσεις. Ἀναφερόμενος στὸν τρόπο διδασκαλίας τῆς ἱστορίας στοὺς νέους εἶπε ὅτι ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ξαναγυρίσει στὰ χέρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς οίκογένειας. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις:
1. Γιὰ τὸὺς ἐφήβους πρότεινε νὰ γνωρίσουν τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα τὸῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
2. Γιὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ 4-14 ἐτῶν πρότεινε ἐπισκέψεις σὲ τόπους ὅπου θὰ ἀποκτοῦν βιώματα (μουσεῖα, ἀρχαιολογικοὺς χώρους, πεδία μαχῶν, ἱστορικὲς μονὲς κ.ἄ.)
3. Γιὰ πιὸ μικρὰ παιδιὰ σύστησε ἐξωσχολικὰ βιβλία μὲ ἱστορίες γιὰ παιδιά. Ἐπίσης καθοδήγηση στὸ διαδίκτυο ὥστε νὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφή μὲ ἔγκυρα ἱστορικὰ κείμενα.
4. Νὰ δώσουν οἱ γονεῖς καὶ ἡ ἐκκλησία πρότυπα ποὺ δείχνουν συμμετοχὴ ἐφήβων στοὺς ἀγῶνες τὸῦ Ἔθνους, μέσα ἀπὸ βιβλία μὲ τὰ παιδικὰ χρόνια τῶν ἡρώων.
5. Στὰ κορίτσια νὰ προβληθεῖ ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν ποὺ πλάθουν τὴν ἐθνικὴ συνείδηση.
6. Νὰ ἔρθουν τὰ παιδιὰ κοντὰ στὴ δημοτική μας παράδοση, δημοτικοὺς χοροὺς καὶ τραγούδια.
Τέλος ὑπογράμμισε ὅτι στὰ παιδιὰ πρέπει νὰ δίνεται ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὸὺς ἀγῶνες τὸῦ Ἔθνους καὶ τὶς γενοκτονίες ποὺ ὑπέςστη ὁ ἑλληνισμός, ὄχι γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν ἤ νὰ γίνουν φανατικοί, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν.
Κλείνοντας τόνισε ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι καὶ Ἕλληνες δὲν μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι. Ἔφερε ὡς παράδειγμα τὸν Πατροκοσμᾶ, ὁ ὁποῖος μέσα σὲ μιὰ δύσκολη ἐποχὴ ἔλεγε τρία πράγματα:
• Μὴν ἐξισλαμίζεστε
• Φτιάξτε σχολεῖα ἑλληνικὰ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς γλώσσας
• Μὴν ἀπελπίζεστε.
Καὶ ὡς Ἕλληνες δὲν μποροῦμε νὰ ἀπελπιζόμαστε. Ὁ π. Γεώργιος ὁ Μεταλληνὸς ἔλεγε ὅτι τὸ ρωμαίικο σημαίνει ἐλπίδα.
Καὶ κατέληξε: ἐπενδύοντας οἱ γονεῖς δέκα λεπτὰ τὴν ἡμέρα γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς ἱστορίας στὰ παιδιὰ δημιουργοῦν μιὰ νέα γενιὰ μὲ γνώση καὶ ψυχικὴ ἑνότητα.Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ἐψάλη τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ κοιμηθέντος ἱερέως π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ καὶ ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ κ. Χολέβας συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο συναφῆ θέματα.

Ἀκολούθησε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Μικρὰ Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία. Κατ’ αὐτὴν λειτούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Ψωίνος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς. Ὀ π. Δανιὴλ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ θέμα: «Προϋποθέσεις γιὰ τὴν μεγάλη συνάντηση μὲ τὸν Χριστὸ ποὺ ἔρχεται». Ἔψαλε γυναικεῖος βυζαντινὸς χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Γεροντίσσης Μαριὰμ Σκορ Σκορδᾶ.©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC