Αρχική > News > Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019: 5η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019: 5η Ημέρα των Εορτίων του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου - οδού Αχαρνών

Γιὰ 5η ἡμέρα συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν στὸ πλαίσιο τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2019.

Ἡ ἡμέρα ξεκίνησε μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία.

Στὶς 6:00 μ.μ. τελέσθηκε Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρό, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας.

Στὶς 7:00 μ.μ. ἔλαβε χώρα ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τῆς ἡμέρας μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Διονύσιο Κατερίνα, Προϊστάμενο τὸῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς τoῦ ὁμωνύμου Δήμου. Θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν: «Ἑλλάδα, γέννα ἡρώων καὶ ἐφιαλτῶν».
Ὁ π. Διονύσιος ἀφορμώμενος ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τὴν εἶδε ὡς εὐκαιρία «νὰ θυμηθοῦμε τοὺς ἁγιώτερους τῶν ἡρώων μας καὶ τοὺς ἡρωικώτερους τῶν ἁγίων μας καὶ ταυτόχρονα νὰ γυρίσει ἡ σκέψη μας στοὺς προδότες καὶ ἐφιάλτες ὅλων τῶν ἐποχῶν». Μὲ χειμαρρώδη λόγο ἔκανε ἀναφορὰ σὲ ὅσους κατὰ καιροὺς ἔθεσαν ὡς στόχο τους τὸν ἀφανισμὸ τὸῦ Ἕλληνα χριστιανοῦ ὀρθοδόξου ἀπὸ τὸ προσκήνιο, καὶ στὴ θέση του νὰ τοποθετήσουν ἕναν ἄνθρωπο μὲ πίστη ὄχι στὸ Θεὸ καὶ στὴν πατρίδα ἀλλὰ στὸν ἑαυτό του καὶ στὴν τεχνολογία. Ἡ μειοψηφία τῶν πιστῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ συνεχιστῶν τῶν ἑλληνικῶν ἰδεωδῶν ἀποτελεῖ τὸ λῆμμα ποὺ πρέπει νὰ ἀντισταθεῖ γιὰ νὰ κρατήσει τὸν τόπο ὄρθιο. Ἀναφέρθηκε στὸν Μακρυγιάννη καὶ τὸν Παπουλάκο ποὺ ἀγωνίστηκαν στὴν ἐποχή τους νὰ κρατήσουν ἀνόθευτο τὸ ἑλληνορθόδοξο φρόνημα. Διότι γνώριζαν τὴν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἄν πάψεις νὰ εἶσαι ὀρθόδοξος, σύντομα θὰ πάψεις νὰ εἶσαι καὶ Ἕλληνας. Αὐτὸ τὸ γνώριζαν καὶ τὸ γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλοι οἱ κατὰ καιροὺς ἐχθροὶ τοῦ ἔθνους μας, γιατὶ στράφηκαν μὲ μανία ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστεώς μας.

Καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται συστηματικὰ διαρκῶς στὸ στόχαστρο καὶ γίνεται ἀντικείμενο χλεύης καὶ κάθε κακοήθειας. Τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀντιμετωπίζει ἐχθρικὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ καὶ ἡ νεοελληνικὴ διανόηση ἀρνεῖται τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Διανοούμενος εἶπε ὅτι ὅραμα τῶν νέων «ἀναμορφωτῶν» εἶναι νὰ σταματήσει ἡ ἐκκλησία νὰ ἐπηρεάζει τὴν ζωὴ τῶν Ἑλλήνων.
Ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβᾶται τὶς ἐπιθέσεις αὐτὲς, ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἔθνος, διότι αὐτὸ θὰ κλυδωνιστεῖ καὶ ὁ λαὸς θὰ δοκιμαστεῖ, ἐὰν ποτὲ στερηθεῖ τὴν ζωηφόρα πηγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Διονύσιος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο θέματα ὀρθοδόξου πνευματικότητος.Στὶς 9:00 μ.μ. ἔγινε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ Κατανυκτικὴ Μικρὰ Ἀγρυπνία, στὴν ὁποία λειτούργησε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Τσίτσιος, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου. Ὁ π. Ἀθανάσιος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο μὲ θέμα: «Ἡ τέχνη νὰ ἁγιάσεις».

Ἔψαλε ὁ ἱεροψάλτης κ. Ἀθανάσιος Σαρακίνης.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC