Αρχική > News > Ο ἄνθρωπος θά πρέπει ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ νά λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός...

Ο ἄνθρωπος θά πρέπει ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ νά λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός...

"Θά πρέπει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ νά λέει:
Δόξα σοι ὁ Θεός,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, Παναγία, σῶσον με.

Θέληση χρειάζεται νά ἔχουμε καί δέν χρειάζεται νά ἀφήσεις τή δουλειά σου γιά νά προσευχηθεῖς. Μπορεῖς νά ἔχεις τό νοῦ σου στό Θεό καί νά προσεύχεσαι ἐν ὥρᾳ ἐργασίας.
Ἀλλά ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τό Χριστό, γι΄ αὐτό καί δέν Τόν θυμόμαστε."

+ Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος

http://trelogiannis.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC