Αρχική > News > Να αποφεύγουμε τα αίτια και να υπομένουμε με καρτερία τις διάφορες θλίψεις

Να αποφεύγουμε τα αίτια και να υπομένουμε με καρτερία τις διάφορες θλίψεις

Αδελφοί και πατέρες, πάντοτε υπενθυμίζουμε την πατερική διδασκαλία για την αποφυγή των αιτίων και αφορμών που προκαλούν την αμαρτία. θα ασχοληθούμε στην κατήχηση αυτήν εκτενέστερα, γιατί βλέπω ότι η αδιαφορία στο θέμα αυτό δημιουργεί τα περισσότερα θύματα.

Μαζί με τα άλλα βάσανα που προκάλεσε η πτώση, είναι και η διάσπαση της προσωπικότητας και η επιβολή του αντιστρατευόμενου νόμου του παράλογου. Χάσαμε τη σταθερότητα της δικής μας εμμονής σε ό,τι μας ωφελεί και χρειάζεται. Γινόμαστε θύματα του περιβάλλοντός μας, τόσο των πραγμάτων όσο και των νοημάτων, που με τους λογισμούς και τις παλιές συνήθειες ερεθίζουν τα πάθη. Αρα, πρακτική σωτηρία είναι να μην ξεθαρρεύει κανείς, όταν βρίσκονται κοντά του τα αίτια που προκαλούν. Η Ιστορία μαρτύρει ότι οι περισσότερες αποτυχίες και πτώσεις του ανθρώπου συνέβησαν, όταν πλησίαζε αυτός τα αίτια της αμαρτίας. Αυτό γινόταν όχι μόνο στους ασθενείς και αδύνατους χαρακτήρες, αλλά και στους δυνατώτερους και ικανούς.

Και αυτή η Εύα, που δημιουργήθηκε από το θεό απαθέστατη, απατήθηκε. «Ωραίος ην και καλός εις βρώσιν ο εμέ απατήσας καρπός», ψάλλει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Γνωρίζοντας τη δική μας τρεπτότητα και αδυναμία αποφεύγουμε όσο το δυνατό τις προκλήσεις των πραγμάτων και νοημάτων του κόσμου και ταυτόχρονα ευχόμαστε προς τον «δυνάμενον σώζειν», να σκεπάσει εμάς τους μοναχούς, από την αποπλάνηση, γιατί μας είναι περιττά τα περισότερα στοιχεία και πράγματα του κόσμου.

Πόσες φορές άκουσα παράλογες γνώμες και προφάσεις αυτών που μπλέκουν με τα αίτια! Πιστεύουν ότι έχουν περισσότερο μισθό από τον αγωνοθέτη, όταν αγωνίζονται και αντιστέκονται σ αυτά! Δεν αποδείχτηκαν όμως αθλητές που νίκησαν, αλλά μάλλον μας προκάλεσαν πόνο και λύπη με τα αποτελέσματα των αγώνων τους.

Η Γραφή συμβουλεύει την αποφυγή των αιτίων. «Μη δώης εις σάλον τον πόδα σου, μηδέ νυστάξη ο φυλάσσων σε» (Ψαλμ. ρκ, 3) και «υπερηφάνω οφθαλμώ και απλήστω καρδία τούτω ου συνήσθιον» (Ψαλμ. ρ, 5). Με προσοχή και ζήλο αποφεύγει ο Προφήτης τις επαφές με αίτια που προκαλούν. Ανθρώπους «εφθαρμένους τον νούν» και επιρρεπείς προς τα πάθη, που μπορούν να μας επηρεάσουν. «Ου προετιθέμην προ οφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Τον καταλαλούντα λάθρα τον πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον. Ου κατώκει εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου» (Ψαλμ. ρ, 3, 5, 7).

Στη Σοφία Σολομώντος και τις Παροιμίες, πάρα πολλά παραγγέλματα μας αποτρέπουν από την επαφή των αιτίων. Αντίθετα, μας υποκινούν να πλησιάσουμε τα χρήσιμα και ωφέλιμα αίτια, και μάλιστα πνευματικές αφορμές και πρόσωπα, που μας βοηθούν στην καθαρή και ενάρετη ζωή.

Και στην πατερική διδασκαλία συναντούμε πάρα πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα, που συνιστούν τόσο την προσοχή και αποχή των αιτίων, όσο και την επιδίωξη των χρήσιμων αιτίων και αφορμών για την οίικοδομή μας.

Ο αββάς Ησαΐας συμβουλεύει: «Εάν κάποιος σου λέγει λόγους ανωφελείς, μη θελήσεις να τους ακούσεις, για να μη βλάψεις την ψυχή σου. Μην πεις ότι δεν θα τους παραδεχτώ στην ψυχή μου, γιατί δεν είσαι παραπάνω από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, που έπλασε ο ίδιος ο θεός, με τα χέρια του, τον οποίο δεν ωφέλησε η κακή συνομιλία».

Ο καθηγητής του πνευματικού νόμου, αββάς Μάρκος, διδάσκει να μη δέχεται κανείς πονηριές άλλων, γιατί κατ ανάγκη θα επηρεαστεί από το χαρακτήρα τους. Αναφέρει και το αποτέλεσμα της απροσεξίας μας: «Οταν ακούσεις κακά ή πονηρά λόγια, τον εαυτό σου να κατηγορείς, και όχι αυτόν που τα είπε, γιατί στον πονηρό ακροατή, είναι πονηρός και εκείνος που μιλά».

Αλλος σπουδαίος γέροντας, ο αββάς Αγάθων, στου οποίου την ψυχή πλεόναζε η αγάπη για τους σύγχρονούς του γέροντες, λέγει: «Εάν, αγαπητοί μου, κάποιος είναι πολύ σπουδαίος και μάθω ότι με σπρώχνει σε ελάττωμα, τον αποκόπτω αμέσως». Κάποιος άλλος είπε: «Οφείλουμε να αποφεύγουμε όλους όσους εργάζονται την ανομία, έστω κι αν είναι φίλοι ή συγγενείς, ή έχουν ιερατικό η πολιτικό αξίωμα». Και πάλι είπε: «Δεν συμφέρει να προσκολλόμαστε σε παράνομους, ούτε στην Εκκλησία, ούτε στην αγορά ή να έχουμε κάποια άλλη επαφή». Αλλος γέροντας διακριτικός είπε: «Μην κατοικήσεις σε τόπο όπου έχουν φθόνο ή ζήλεια εναντίον σου, γιατί δεν θα προκόψεις. Όπου υπάρχουν σκάνδαλα, μην κρίνεις τους αιτίους, αλλά κόψε τις σχέσεις μαζί τους». «Με όλους αγάπη να έχεις και από όλους να απέχεις», λέει ο αββάς Αρσένιος.

Ο αββάς Ισαάκ ο Συρος: «Φίλος μωρός και ασύνετος, είναι ταμείον ζημίας, και καρδίας θλάσις, κάθισμα μετά ασυνέτων. Κρείσσον εστιν οικήσαι μετά θηρίων ή μετά κακώς αναστρεφομένων. Κάθου μετά γυπών ή μετά πλεονέκτου και απλήστου. Γίνου φίλος του φονέως ή του φιλονίκου. Μετά χοίρου (κάθου) ή μετά γαστριμάργου. Κάθου μετά των λωβών ή μεταξύ των υπερηφάνων».

Τα διδάγματα αυτά των πατέρων μαρτυρούν την επίδραση, που προέρχεται από το περιβάλλον του καθενός και μας πείθουν για τη σημασία του λόγου της Γραφής: «Μετά οσίου όσιος έση και μετά ανδρός αθώου αθώος έση, και μετά εκλεκτού εκλεκτός έση, και μετά στρεβλού διαστρέψεις» (Ψαλμ. ιζ, 25).

http://www.paterikiorthodoxia.com

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC