Αρχική > News > Νίκα τὸ κακὸ μὲ τὸ καλό!

Νίκα τὸ κακὸ μὲ τὸ καλό!

Νίκα τὸ κακὸ μὲ τὸ καλό, αὐτὸς εἶναι ὁ Εὐαγγελικὸς Νόμος!
Μόνο δῶσε.
Μὴ σκέφτεσαι νὰ πάρης.
Δῶσε ἀγάπη καὶ μὴ σκέφτεσαι καὶ λές: μὰ δὲν μοῦ ἔδωσε ἀγάπη, ἔδωσα ἀλλὰ δὲν πῆρα.
Νὰ σκέφτεσαι νὰ δώσης καὶ νὰ μὴν πάρης, τότε ἐλεεῖς πραγματικά!
Ὁ Χριστὸς ἔδωσε ἀγάπη, πῆρε;
Πῆρε τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων.

+ Γέρων Έφραίμ Φιλοθεΐτης
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC