Αρχική > News > Νά ζητοῦμε τό ἔλεος...!

Νά ζητοῦμε τό ἔλεος...!

Νά ζητοῦμε τό ἔλεος τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας, καί νά ἐπιμεληθοῦμε τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, καί τά τοῦ Θεοῦ ἔρχονται μόνα τους χωρίς νά τά ζητήσουμε...!

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC