Αρχική > News > Νά εἶστε προσεκτικοί...!

Νά εἶστε προσεκτικοί...!

Νά εἶστε προσεκτικοί! Νά εἶστε σέ ἐπιφυλακή γιά τήν ψυχή σας!

Νά στρέφετε τούς λογισμούς σας μακριά ἀπό ἐκεῖνα πού γρήγορα παρέρχονται καί νά τούς προσηλώνετε σέ ἐκεῖνα πού εἶναι Αἰώνια!

Έτσι θά βρεῖτε τήν χαρά πού ποθεῖ ἡ ψυχή σας καί γιά τήν ὁποῖα διψᾶ ἡ καρδιά σας!

Τήρησε σθεναρά τήν πνευματική ἐπιφυλακή ἐπειδή δέν γνωρίζεις πότε θά σέ καλέσει ὁ Κύριος κοντά Του!

Κατά τήν ἐπίγειο ζωή σου, νά εἶσαι ἔτοιμος ἀνά πάσα στιγμή νά Τοῦ δώσεις λογαριασμό!

Πρόσεχε νά μήν σέ πιάσει στά δίχτυα του ὁ ἐχθρός ἤ νά σέ ξεγελάσει προκαλώντας σε νά πέσεις σέ πειρασμό!

Καθημερινά ἐξέταζε τήν συνείδησή σου καί δοκίμαζε τήν καθαρότητα τῶν λογισμῶν σου, τίς προθέσεις σου!

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC