Αρχική > News > Νά βρεί άνάπαυση...!

Νά βρεί άνάπαυση...!

Ό Κύριος πήρε πάνω Του όλες μας τίς όδύνες καί τίς μέριμνες, καί είπε ότι θά μᾶς παράσχει καθετί πού χρειαζόμαστε!
Καί παρόλα αύτά έμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά άπό τίς μέριμνές μας, πού δέν άφήνουμε τόν νού καί τήν καρδιά μας, τίς οίκογένειες καί καθέναν τριγύρω μας, νά βρεί άνάπαυση!

† Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC