Αρχική > News > Νά άρέσεις στό Θεό...!

Νά άρέσεις στό Θεό...!

«Πάντοτε νά πράττεις καί νά σκέφτεσαι έτσι ώστε νά άρέσεις στό Θεό, γιατί όταν δέν ύπάρχει αύτός ό σκοπός, ό μισθός κάθε έργασίας πάει χαμένος!»

Άγιος Έφραίμ ό Σύρος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC