Αρχική > News > Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν (Λουκ. ΙΑ' 28)

Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν (Λουκ. ΙΑ' 28)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC