Αρχική > News > Μαζί μας εἶναι ὁ Χριστός...!

Μαζί μας εἶναι ὁ Χριστός...!

Θυμᾶστε τήν Μαγδαληνή;
Ὅταν κατάλαβε ὅτι μπροστά της εἶχε τόν Χριστόν, «ραββουνί», διδάσκαλέ μου, Τοῦ λέγει καί πάει νά ἀκουμπήση τό ἱμάτιόν Του, τό σῶμα Του!

Θυμᾶστε τήν αἱμορροούσαν;
Έκεῖ πού τόσο πλήθος ἀνθρώπων συνέθλιβε τόν Χριστόν, ἐκείνη ἐπῆγε νά Τόν ἀκουμπήση μέ πίστη καί μέ δέος!

Θυμᾶστε τόν Θωμᾶ;
Ἔβαλε τά χέρια του στίς πληγές καί φώναξε· «Ό Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»!

Αὐτό κάνομε καί ἐμεῖς τήν ὥρα τῆς λειτουργίας.
Καί ἐρωτᾶμε μετά πού εἶναι ὁ Χριστός;
Νάτος! Μπροστά μας εἶναι, μαζί μας εἶναι, πλάϊ μας εἶναι!

«Ό διδάσκαλος πάρεστι καί φωνεῖ σε», εἴχανε πεῖ στήν Μαρία πού ἔκλαιγε γιά τόν νεκρό Λάζαρο, τόν ἀδελφό της.

Στήν λειτουργία ό διδάσκαλος, ὁ Χριστός, εἶναι παρών καί μᾶς φωνάζει τόν καθένα μέ τό ὄνομά μας!

Ὅσοι τό νοιώθουν, πετοῦν σπίθες τά μάτια τους καί ζοῦν τήν χαρά τοῦ Χριστοῦ!
Τά πάντα πεπλήρωται χαρᾶς!
Τά πάντα πεπλήρωται φωτός!
Τά πάντα δοξολογοῦν τόν Χριστό!

† Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC