Αρχική > News > Μήν ξεχνάς παιδί μου...!

Μήν ξεχνάς παιδί μου...!

"...καί μήν ξεχνάς ότι τό θέμα δέν είναι τί λένε οί άνθρωποι γύρω μας, άλλά τό τί θά πεί ό Θεός, παιδί μου, στό τέλος τής ζωής μας! Ό λόγος τού Θεού κατά τήν "έσχάτην ήμέραν" έκείνη, είναι τό μόνο ποὺ έχει σημασία!"
π. Νικόλαος Κουμεντάκης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC