Αρχική > News > "Λάβετε, φάγετε..."

"Λάβετε, φάγετε..."

"Λάβετε, φάγετε..." και "Πίετε εξ' αυτού πάντες..." είναι οι λόγοι του Κυρίου, με τους οποίους συνέστησε το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελούμε σε κάθε θεία Λειτουργία σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, "τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν". Εκείνο που έγινε τότε στο μυστικό δείπνο γίνεται κάθε φορά στη θεία λειτουργία, αφού είναι η ίδια Τράπεζα και η ίδια θυσία, "ουκ άλλην θυσίαν... αλλά την αυτήν αεί ποιούμεν". Κάνουμε δηλαδή πάντοτε την ίδια θυσία. Ο μυστικός δείπνος συνεχίζεται, γι' αυτό είναι αναγκαία και τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας. Οι πιστοί τελώντας τη θεία λειτουργία βιώνουν το μυστήριο του σταυρού και της ανάστασης και γίνονται κοινωνοί σ' αυτό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της ανάμνησης.
Οι λόγοι του Κυρίου "Λάβετε, φάγετε... Πίετε εξ' αυτού πάντες...", που λέχθηκαν "άπαξ", μία φορά δηλαδή, γίνονται πραγματικότητα σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την ευδοκία του Πατρός. "Όλα όσα έκαμε ο Θεός, τα έκαμε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι και τώρα, η ενέργεια του Πνεύματος εργάζεται αυτά τα υπερφυσικά, τα οποία δε μπορεί κανείς να τα καταλάβει παρά μόνο με την πίστη" λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και ο άγιος Καβάσιλας τονίζει πως ο Χριστός δεν θα παρήγγειλε "να κάμετε αυτό σε ανάμνησή μου, αν δεν επρόκειτο να χορηγήσει δύναμη ώστε να μπορούμε να το κάνουμε. Και ποια είναι η δύναμη; Το Άγιο Πνεύμα". Αυτή είναι η πίστη και η πράξη της εκκλησίας. Η επίκληση είναι αναγκαία, όπως φυσικά και σε κάθε μυστήριο, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή και η δύναμη της εκκλησίας. Άλλωστε Εκκλησία και ευχαριστία ταυτίζονται. Κι όπως δε νοείται Εκκλησία χωρίς Άγιο Πνεύμα έτσι δε νοείται κι ευχαριστία χωρίς τη δική του αγιαστική, αλλά και ενωτική παρουσία. Αυτό αγιάζει τους πιστούς, αλλά και τους ενώνει μεταξύ τους. Στη λειτουργία είναι παρούσα ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Αυτήν άλλωστε δοξολογούμε στη σύναξη μας. Η θεία λειτουργία, χάρη στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι μόνο ευχαριστιακή Πεντηκοστή, αλλά και ευχαριστιακή αναδημιουργία, ανάπλαση του ανθρώπου και του κόσμου.

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Iερός Ναός Αγίου Αθανασίου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC