Αρχική > News > Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν...!

Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν...!

"Ἡ ἄσκησις, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τά καλά δέν τά βρίσκεις εἰς τά λουτρά καί τήν καλοπέρασιν.
Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν!
Θέλει νά φωνάζῃς ἡμέραν καί νύκτα πρός τόν Χριστόν!
Θέλει ὑπομονήν εἰς ὅλους τούς πειρασμούς καί τάς θλίψεις.
Θέλει νά πνίξῃς θυμόν καί ἐπιθυμίαν."

Όσιος Ίωσήφ ό Ήσυχαστής

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC