Αρχική > News > Η εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας

Η εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας

Τὴν Παρασκευὴ 3/2 στὸ πλαίσιο τοῦ Λειτουργικοῦ Σεμιναρίου ἔγινε ἡ Γιορτὴ τῆς Μητέρας, ὅπως θέλει ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ παράδοσή μας, νὰ τιμᾶται δηλαδὴ ἡ Μητέρα κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς.

Ὁμιλήτρια τῆς ἡμέρας ἦταν ἡ κ. Γιατράκου Μαρία-Ἐλευθερία. Δρ. Φιλ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ κ. Γιατράκου διαθέτει πάμπολλες ἐπιστημονικὲς περγαμηνὲς, δραστηριοποιεῖται στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προώθηση τῶν κλασικῶν γραμμάτων παγκοσμίως. Εἶναι σπουδαία ἐπιστήμων, ἀναγνωρισμένη διεθνῶς ποὺ τιμᾶ καὶ προβάλλει τὴν πατρίδα μας σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια. Αὐτὰ ἐν περιλήψει, διότι «ἐπιλείψει με ὁ χρόνος» ἄν ἤθελα νὰ ἀπαριθμήσω καταλεπτῶς τὶς σπουδὲς, τὰ πτυχία, μεταπτυχιακὰ, διδακτορικὰ,συμμετοχὲς σὲ συνέδρια, ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις, συγγραφὲς βιβλίων καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες τῆς κ. Γιατράκου. Ἐξάλλου θὰ προσέκρουα καὶ στὴν σεμνότητά της. Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας της στὴ γιορτή μας ἦταν «Ἡ ἀτίμητη μάνα στὴ ροὴ τῶν αἰώνων». Χειμαρρώδης ὁ λόγος της καὶ λυρικὸς συνάμα, ἔστησε ἀνάγλυφο μπροστὰ στὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας τὸ πρότυπο τῆς Μάνας.
Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν ἑλληνίδα μάνα στὸν ἀρχαίο ἑλληνικὸ κόσμο,πέρασε στὰ ρωμαϊκὰ χρόνια μὲ τὸ παράδειγμα τῆς μάνας τῶν Γράκχων ποὺ ὡς πλούτη καὶ μεγαλεῖα θεωροῦσε τοὺς δύο γιοὺς της, συνέχισε μὲ τὴν χριστιανὴ μάνα στὰ χρόνια τοῦ Βυζαντίου,ποὺ θαυμάστηκε ἀκόμα κι ἀπὸ τὸν εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα, μᾶς ταξίδεψε στὶς σελίδες τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας καὶ κυρίως τῆς ποίησης, ποὺ ὕμνησε μὲ μοναδικὸ τρόπο ταὴν μητέρα.
Κυριολεκτικὰ μᾶς μάγεψε ὁ λόγος τῆς κ Γιατράκου, μᾶς συγκίνησε καὶ μᾶς ἔβαλε σὲ σκέψεις.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΆΝΤΗ
Τὴν ἴδια ἡμέρα στὴ Σύναξη τῶν Νέων ἡ κ. Γιατράκου μίλησε στοὺς νέους τῆς Ε.Ν.Ε. μὲ θέμα «Παπαδιαμάντης ὁ πρωτοκάθεδρος τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας καὶ ἅγιος τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων».
Ὁ χρωστήρας τοῦ λόγου της καὶ πάλι μεγαλούργησε. Μιὰ μιὰ ἔπεφταν οἱ πινελιὲς στὸν καμβᾶ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγαπημένου Σκιαθίτη διηγηματογράφου, ζωντανεύοντας τὴν ἐποχὴ καὶ τὴν ζωὴ του. Μιὰ ζωὴ στερημένη, βασανισμένη, στηριγμένη ὡστόσο στὴν ὀρθόδοξη πίστη μὲ τρόπο ἑδραῖο καὶ ἀμετακίνητο.
Ἡ κ. Γιατράκου μᾶς ἔμπασε στὰ ἄδυτα τῆς ψυχῆς τοῦ Παπαδιαμάντη, γνωρίσαμε τὸν χαρακτῆρα του, τοὺς πόθους καὶ τοὺς καημούς του. Εἴδαμε τὸν βιοπαλαιστὴ Παπαδιαμάντη, τὸν εὐσεβῆ χριστιανό, τὸν γιὸ ποὺ φρόντιζε γιὰ τὴν πατρικὴ οἰκογένεια μέσα ἀπὸ στερήσεις καὶ σκληρὴ ἐργασία, τὸν ἀκάματο ἐργάτη τοῦ πνεύματος, τὸν κοσμοκαλόγερο ποὺ ἔζησε στὴν ἀπόλυτη ἔνδεια. Δέος πλημμύρισε τὶς ψυχές μας γιὰ τὸν Μεγάλο Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Κυρία Γιατράκου, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιατὶ μᾶς βοηθήσατε νὰ δοῦμε καὶ νὰ προσκυνήσουμε τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ἁγίου τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC