Αρχική > News > Η εικόνα

Η εικόνα

Μια αγία γραφή
Για τους απλούς και τους αγράμματους
Μια οπτική θεολογία
Για τους θεωρούς και τους ειδήμονες
Ένα από τα μυστήρια
Της προσωπικής θεανθρώπινης
Παρουσίας του λόγου
Αγωγός της χάριτος
Στην αγιοποιώ αρετή
Δοξολογία στην απόλυτη ωραιότητα
Μια ακτίνα φωτός της όγδοης ημέρας

Απολύτικιον β΄

Την άχραντον Εικόνα σου
Προσκυνούμεν αγαθέ
Αιτούμενοι συγχώρησιν
Των πταισμάτων ημών
Χριστέ ο θεός
Βουληθεί γαρ ηυδόκησας
Σαρκί ανελθείν εν τω σταυρώ
Ινα ρυση ους έπλασας
Εκ της δουλείας του εχθρου
Όθεν ευχαρίστως βοωμεν σοι
Χαράς εκπληρώσας τα πάντα
Ο σωτήρ ημών
Παραγενόμενος
Εις το σώσαι τον κόσμον

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC