Αρχική > News > Εγώ ο Πανσέληνος, ένας φανταστικός βίος...

Εγώ ο Πανσέληνος, ένας φανταστικός βίος...Ο ελάχιστος φόρος τιμής στον μεγάλο αγιογράφο Εμμ. Πανσέληνο θα ήταν να συνεχίσουμε την παράδοση με φόβο Θεού, προσευχόμενοι ο Θεός να μας φωτίζει να αγωνιζόμαστε ταπεινά στην εκμάθηση της Βυζαντινής τέχνης της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι η Βυζαντινή Εικόνα έχει στόχο την αναγωγή του πιστού στο χώρο της αρχέγονης ωραιότητας, στη χώρα του Αχωρήτου. Ο αγιογράφος δεν είναι απλώς ένας τεχνίτης που κάνει μια ζωγραφιά επάνω σε κάποια θέματα θρησκευτικά αλλά έχει πνευματική διακονία. Στην λειτουργική εικόνα τα Άγια πρόσωπα εικονίζονται εν αφθαρσία και γι' αυτό το λόγο δεν αλλάζει είναι αμετακίνητος όπως η Εκκλησία του Χριστού την οποία εκφράζει. Στην Ανατολική Εκκλησία τα πάντα είναι πνευματικά, αυτό και στην τέχνη της αγιογραφίας όπου όλα τα υλικά καθαγιάζονται δια της χάριτος του Αγ. Πνεύματος. Οι παλαιοί αγιογράφοι νήστευαν και εργαζόμενοι έψαλλαν για να γίνεται το έργο με κατάνυξη. Όση ευλάβεια και ταπείνωση και πίστη είχαν οι αγιογράφοι που εποίησαν τις σεβάσμιες και Άγιες Εικόνες, άλλη τόση ευλάβεια και ταπείνωση και πίστη πρέπει να έχουμε και εμείς που τις προσκυνούμε για να αξιωθούμε την μυστική χάρη που διαχύνεται από αυτές κατά τους λόγους του Αγ. Γρηγορίου.
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Θρυλικός βυζαντινός αγιογράφος πιθανώς του ΙΔ΄ αιώνος φερόμενος ως γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, καλλιτεχνική μορφή ασυνήθους δυνάμεως.
Δεινός εκτελεστής της εφ΄ υγρού ζωγραφικής, συγκεντρώνει εις ύψιστων βαθμόν τα χαρίσματα του τοιχογράφου την μνημειώδη δηλαδή, ευρύτητα των σχημάτων, την αίσθηση των επιφανειών, τα αδρά περιγράμματα και την πλήρη υποταγή των λεπτομερειών εις τας μεγάλας γραμμάς του έργου.

Ουδείς Βυζαντινός ζωγράφος υπήρξε τόσον υποκειμενικός, τόσον δημιουργικός όσον ο Πανσέληνος ουδενός δε το έργον φανερώνει τόσον συνειδητάς επιδιώξεις έχουσας αναλογίαν προς τας σημερινάς κατευθύνσεις της ιεράς τέχνης.

Εκ των διακοσμήσεων τας οποίας εξετέλεσε, διεσώθει μόνον η του Πρωτάτου των Καρυών εν Άθωνι.
Tags:

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC