Αρχική > News > Είμαστε άπόγονοι μονάχα τής μάνας μας...!

Είμαστε άπόγονοι μονάχα τής μάνας μας...!

Κάποτε πλησίασε τόν νομπελίστα ποιητή μας Γιώργο Σεφέρη, ένας ξένος διαπρεπής συνομιλητής, «πειράζων αύτόν καί λέγων»: «Μά πιστεύετε σοβαρά ότι είστε πραγματικά άπόγονοι τού Λεωνίδα καί τού Θεμιστοκλή;».

Άπαντά ό Σεφέρης: «Όχι, είμαστε άπόγονοι μονάχα τής μάνας μας, πού μᾶς μίλησε Έλληνικά, πού προσευχήθηκε Έλληνικά, πού μᾶς νανούρισε μέ παραμύθια γιά τόν Όδυσσέα, τόν Ήρακλή, τόν Λεωνίδα καί τόν Παπαφλέσσα, καί ένιωσε τήν ψυχή της νά βουρκώνει τήν Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά στό ξόδι τού νεκρού Θεανθρώπου!».

Προς τη Νίκη - Μηνιαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεανικό Περιοδικό, Έτος 58ο – τεύχος 816 – Φεβρουάριος 2018.

Εικόνα: έργο του Charles Edward Wilson, από: iamachild

https://oikohouse.wordpress.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC