Αρχική > News > Διεκπεραιωτές τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Διεκπεραιωτές τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

Στὰ περισσότερα ἔργα τῶν ἀνθρώπων πρωτεύοντα ρόλο παίζει τὸ φοβερὸ πάθος τῆς ὑπερηφάνειας. Δραστηριοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ «ἐγώ» τους... Νὰ δείχνουν τὰ ἔργα τους καὶ νὰ χαίρονται... Νὰ τοὺς ἐπαινεῖ ὁ κόσμος καὶ αὐτοὶ νὰ καμαρώνουν... Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ πολλὰ γίνονται, ὄχι νὰ καλύψουν ἀνάγκες, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν ἐκείνους ποὺ τὰ παρακολουθοῦν. Ἔτσι κινοῦνται οἱ κοσμικοί, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι καὶ στοὺς Χριστιανοὺς δὲν παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο. Ἀκόμα καὶ στοὺς Μοναχοὺς βλέπουμε ἔργα ματαιοδοξίας...

Χτίζουν περίτεχνα καὶ ἐντυπωσιακὰ Μοναστήρια, ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς Ἀδελφούς τους, ποὺ εἶναι φτωχοὶ καὶ δὲν ἔχουν οὔτε τὰ στοιχειώδη τῆς ζωῆς... Σὲ τελευταία ἀνάλυσι τὰ ἔργα τους εἶναι γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ ὄχι γιὰ τὶς δικές τους ἀνάγκες. Ἐὰν πράγματι πίστευαν ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς μελλούσης, δὲν θὰ καταπονοῦνταν μὲ περιττὲς οἰκοδομὲς καὶ δὲν θὰ ἐπαιτοῦσαν, γιὰ νὰ συγκεντρώσουν μεγάλα ποσά, προκειμένου νὰ ὑλοποιήσουν τὰ μεγαλεπίβολα σχέδιά τους. Λείπει, δυστυχῶς, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ αἴσθηση τοῦ τί συμβαίνει γύρω τους. Οἱ πιστοὶ ἄνθρωποι ὅλα τὰ ἀποδίδουν στὸν Θεὸ καὶ ἀρνοῦνται νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὰ δῶρα Του. Ὅλα, ὅσα χρησιμοποιοῦν στὴν ζωή τους καὶ ὅσα διαχειρίζονται, τὰ θεωροῦν προσφορὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι δικά τους ἀποκτήματα.

Ἕνας Γέροντας, ὅταν τὸν ρώτησε κάποιος ἂν μπαίνει στὸν πειρασμὸ τῆς ὑψηλοφροσύνης ἐξ αἰτίας τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν ἀναζητοῦν καὶ τὸν ἐπισκέπτονται, ἀπάντησε: «Πὲς ὅτι εἶμαι στὶς Καρυὲς καὶ ὁ Γέροντάς μου μοῦ ἔδωσε ἕνα κατοστάρικο νὰ πάρω λουκούμια γιὰ τὸ κελί. Δικά μου εἶναι τὰ λεφτά, γιὰ νὰ ὑπερηφανευθῶ;» Μὲ μία ἁπλῆ σκέψη χτυποῦσε τὸν πειρασμὸ τῆς ὑψηλοφροσύνης καὶ συνέχιζε νὰ προσφέρει στοὺς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες του ὅ,τι εἶχε, ἢ καλύτερα ὅ,τι τοῦ ἔδινε ὁ Θεός. Στὸν ἴδιο δὲν ἀνῆκε τίποτα. Διεκπεραίωνε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μοίραζε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ αἴσθηση αὐτὴ τὸν κρατοῦσε στὴν ταπείνωση. Τὴν ἴδια αἴσθηση πρέπει νὰ ἔχουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Νὰ εἶναι δραστήριοι στὴν ἀγάπη καὶ ἀδρανεῖς στὴν ὑπερηφάνεια. Νὰ εἶναι οἱ ταπεινοὶ ἐργάτες τοῦ Θεοῦ... Διεκπεραιωταὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Κ.

http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC