Αρχική > News > Γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί εδώ τους αμαρτωλούς;

Γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί εδώ τους αμαρτωλούς;

Μερικοί λέγουν:
- Γιατί o Θεός δέν τιμωρεί εδώ τούς αμαρτωλούς;

Τούς απαντούμε:
- Γιά νά δείξει τήν μακροθυμία Του, γιά νά χορηγήσει σωτηρίαν διά τής μετανοίας. Γιά νά μήν εξαφανιστεί τό ανθρώπινο γένος. Γιά νά μήν στερήσει τήν σωτηρίαν είς όσους δείξουν θαυμαστήν μεταβολή.

Διότι εάν αμέσως μόλις διεπράττετο η αμαρτία, τιμωρούσε καί εθανάτωνε, πώς θά σωζόταν ο Παύλος καί πώς ο Πέτρος, οί κορυφαίοι αυτοί διδάσκαλοι τής οικουμένης; Πώς θά κέρδιζε ο Δαβίδ τήν σωτηρία μέ τήν μετάνοιά του;
Πώς οί Γαλάτες;
Πώς τόσοι άλλοι;

Από τίς ομιλίες τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC